www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wyszukiwanie

A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Nabór otwarty
DZ01 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor Nabór otwarty
DZ02 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor. Doskonalenie w sieci Nabór otwarty
DZ03 Akty prawa regulujące funkcjonowanie szkół Nabór zamknięty
DZ04 Uchwały i decyzje administracyjne dyrektora szkoły Nabór otwarty
DZ05 Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa Nabór zamknięty
DZ06 Obserwacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego Nabór otwarty
DZ07 Zadania dyrektora w tworzeniu środowiska wspierającego pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór otwarty
DZ08 Mediacja - nowa strategia współpracy w sytuacji konfliktu w szkole (szkolenie certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji) Nabór otwarty
DZ09 Narzędzia TIK w zarządzaniu i realizacji procesu edukacyjnego Nabór otwarty
DZ10 Social media w szkole i innowacyjne rozwiązania technologiczne Nabór zamknięty
DZ11 Zadania dyrektora w podsumowaniu stażu nauczyciela stażysty w 2019 roku Nabór zamknięty
DZ12 Wyjazd studyjny dla dyrektorów przedszkoli - Przedszkole pełne twórczych działań Nabór zamknięty
DZ13 Archiwizacja i brakowanie dokumentacji oraz podręczników dotacyjnych w szkołach Nabór otwarty
DZ14 Teatr w edukacji Nabór zamknięty
PE05 Wdrożenie usługi Office 365 Education w placówce edukacyjnej Nabór otwarty
UZ25 Prawa i obowiązki nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego Nabór otwarty