www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Nabór zamknięty
DZ01 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor Nabór zamknięty
DZ02 Wczoraj nauczyciel - dzisiaj dyrektor. Doskonalenie w sieci Nabór zamknięty
DZ03 Akty prawa regulujące funkcjonowanie szkół Nabór zamknięty
DZ04 Uchwały i decyzje administracyjne dyrektora szkoły Nabór zamknięty
DZ05 Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa Nabór zamknięty
DZ06 Obserwacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego Nabór zamknięty
DZ07 Zadania dyrektora w tworzeniu środowiska wspierającego pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór zamknięty
DZ08 Mediacja - nowa strategia współpracy w sytuacji konfliktu w szkole (szkolenie certyfikowane przez Polskie Centrum Mediacji) Nabór zamknięty
DZ09 Narzędzia TIK w zarządzaniu i realizacji procesu edukacyjnego Nabór zamknięty
DZ10 Social media w szkole i innowacyjne rozwiązania technologiczne Nabór zamknięty
DZ11 Zadania dyrektora w podsumowaniu stażu nauczyciela stażysty w 2019 roku Nabór zamknięty
DZ12 Wyjazd studyjny dla dyrektorów przedszkoli - Przedszkole pełne twórczych działań Nabór zamknięty
DZ13 Archiwizacja i brakowanie dokumentacji oraz podręczników dotacyjnych w szkołach Nabór zamknięty
DZ14 Teatr w edukacji Nabór zamknięty
DZ15 Rola dyrektora w tworzeniu warunków dla efektywnej pracy nauczyciela wspomagającego Nabór zamknięty
PE05 Wdrożenie usługi Office 365 Education w placówce edukacyjnej Nabór zamknięty
UZ25 Prawa i obowiązki nauczyciela w kontekście nowych przepisów prawa oświatowego Nabór zamknięty