www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

DA09 Notowanie graficzne jako poszerzenie warsztatu metodycznego nauczyciela polonisty Nabór zamknięty
DA13 Film jako narzędzie pracy na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
DA14 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA15 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
DB05 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór zamknięty
DB14 Mind Mapping - efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór zamknięty
DB16 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB17 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB18 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób przygotowania materiałów dydaktycznych Nabór zamknięty
DP09 Techniki efektywnego uczenia się - część 1. Nabór zamknięty
DP10 Techniki efektywnego uczenia się - część 2. Nabór zamknięty
OW04 English Summer Schools - fakty i mity Nabór zamknięty
OW07 Limerykowe rymowanie na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
S09 Efektywne sposoby doskonalenia wymowy w języku angielskim Nabór zamknięty
S11 Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystanie znajomości neurodydaktyki w pracy z uczniami Nabór otwarty
S19 Kompetencje zawodowe młodego nauczyciela i wychowawcy Nabór zamknięty
UZ02 E-learning w praktyce szkolnej – indywidualizacja i wsparcie ucznia Nabór zamknięty
UZ06 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór zamknięty
UZ07 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór zamknięty
WR14 Efektywne wykorzystanie technik zapamiętywania na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
WR15 Metody aktywizujące na lekcji języka obcego wykorzystujące materiały autentyczne i nowe technologie Nabór zamknięty
WR16 Niemiecki po angielskim - niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego Nabór zamknięty
WR17 Muzyka i piosenki na lekcji języka niemieckiego Nabór zamknięty
WR27 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR28 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR30 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie Nabór zamknięty
WR40 Eksperymenty przyrodnicze na lekcjach i w ramach projektów Nabór zamknięty
WR61 Osiągnięcia neurodydaktyki pomocą w doskonaleniu koncentracji i pamięci uczniów na katechezie Nabór zamknięty
WR65 Jak zachęcić ucznia do pracy? Motywacja, potencjał, poczucie wartości Nabór zamknięty