www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

DA16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
DA33 Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na katechezie w ogólnodostępnej szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA34 Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DB06 Nauczyciel, trener, coach Nabór zamknięty
DB07 Rozwijanie zdolności uczniów Nabór zamknięty
DB09 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów - gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
DB12 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór zamknięty
DB13 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nabór zamknięty
DB20 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór zamknięty
K15 Diagnoza i terapia wybranych wad wymowy. ABC logopedy Nabór zamknięty
S14 Szachy w szkole Nabór zamknięty
S20 Wprowadzenie do tutoringu Nabór zamknięty
UZ05 Motywowanie uczniów do nauki- narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ06 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór zamknięty
UZ11 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór zamknięty
WR20 Origami na lekcji matematyki (dla początkujących) Nabór zamknięty
WR21 Origami na lekcji matematyki (dla średniozaawansowanych) Nabór zamknięty
WR58 Praca wychowawcza z uczniem na lekcji religii Nabór zamknięty
WR65 Jak zachęcić ucznia do pracy? Motywacja, potencjał, poczucie wartości Nabór zamknięty