www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

DA26 Warsztat pracy skutecznego nauczyciela matematyki Nabór zamknięty
DP02 Wspieranie pracy wychowawczej w klasie z wykorzystaniem programu Golden Five Nabór zamknięty
DP05 Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – Metoda Wspólnej Sprawy Kena Rigbiego Nabór zamknięty
DP06 Asertywny nauczyciel - warsztat umiejętności asertywnych Nabór zamknięty
DP07 Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci, chorobie i rozwodzie? Nabór zamknięty
DP08 Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z uczniami o śmierci, chorobie i rozwodzie? Nabór zamknięty
DP09 Techniki efektywnego uczenia się - część 1. Nabór zamknięty
DP10 Techniki efektywnego uczenia się - część 2. Nabór zamknięty
DP11 Sztuka efektywnego prowadzenia zebrań z rodzicami Nabór zamknięty
DZ15 Rola dyrektora w tworzeniu warunków dla efektywnej pracy nauczyciela wspomagającego Nabór zamknięty
OL06 Rozwijamy wyobraźnię z kostkami Story Cubes Nabór zamknięty
OW05 Trauma psychologiczna Nabór zamknięty
SC01 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nabór zamknięty
UZ01 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ03 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór zamknięty
UZ04 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór zamknięty
UZ14 ABC mediacji - problematyka postępowania mediacyjnego w szkole Nabór zamknięty
UZ15 Kształcenie bezpiecznego zachowania w internecie - bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych Nabór zamknięty
UZ16 Agresja i przemoc w szkole. Co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać - profilaktyka i interwencja Nabór zamknięty
UZ17 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór zamknięty
UZ19 Rodzice i nauczyciele – rzecz o partnerskiej współpracy Nabór zamknięty
WR62 Terapia akceptacji i zaangażowania - zastosowanie w pracy z uczniami Nabór zamknięty
WR63 Zarządzanie własną aktywnością, energią i czasem Nabór zamknięty