www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

ART05 Flażolet w nauczaniu muzyki – pieśni maryjne w opracowaniu na flażolet Nabór zamknięty
ART06 Flażolet w nauczaniu muzyki – pieśni i piosenki patriotyczne Nabór zamknięty
ART07 Flażolet w nauczaniu muzyki – kolędy i piosenki świąteczne Nabór zamknięty
ART08 Flażolet w nauczaniu muzyki – piosenki ludowe Nabór zamknięty
ART14 Taniec w szkole podstawowej Nabór zamknięty
ART15 Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych Nabór zamknięty
DA11 Formy wypowiedzi i ich tworzenie w kontekście wymagań podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej oraz nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA18 Kreatywny uczeń i nauczyciel, czyli narzędzia Design Thinking w edukacji przyrodniczej. Nabór zamknięty
DA19 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych Nabór zamknięty
DA20 Lekcje botaniki jako ciekawa przygoda cz.2 Nabór zamknięty
DA21 Wyposażenie nauczycieli w umiejętność doboru i adaptacji treści programowych w procesie nauczania – uczenia się na lekcji biologii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej Nabór zamknięty
DA22 Modelowanie naukowe w klasie Nabór zamknięty
DA23 Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii Nabór zamknięty
DA24 Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie Nabór zamknięty
DA25 Eksperymentowanie naukowe i metoda projektów na lekcjach fizyki w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA28 Przyjaźnie o matematyce w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DB20 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór zamknięty
DB21 Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu Nabór zamknięty
K02 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języków obcych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K04 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K05 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K07 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
NPP01 Twórczo i problemowo na lekcji języka polskiego Nabór zamknięty
NPP02 Zmiany w podstawie programowej języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
NPP03 Trening egzaminacyjny. Skuteczne nauczanie języka obcego i przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania Nabór zamknięty
NPP04 Zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawowych Nabór zamknięty
NPP05 Zmiany w podstawie programowej historii i wos w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
NPP06 Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole ponadpodstawowej w kontekście egzaminu maturalnego w 2023 roku Nabór zamknięty
OL03 Kształcenie umiejętności pisania form użytkowych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych Nabór zamknięty
OL07 10 sposobów na lepszą rozmowę! Rozwijanie kompetencji kluczowych XXI wieku z wykorzystaniem materiału autentycznego Nabór zamknięty
PE01 „Od grosika do złotówki Nabór zamknięty
PE02 Jak ocalić przyrodę i ludzkość przed samozagładą, czyli jak świadomość naszych codziennych wyborów wpływa na zmieniający się świat? Nabór zamknięty
S11 Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystanie znajomości neurodydaktyki w pracy z uczniami Nabór otwarty
S13 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej Nabór zamknięty
S15 Metodyka nauczania informatyki w szkole podstawoej Nabór zamknięty
WR02 Aktywne uczenie się na lekcjach języka polskiego Nabór zamknięty
WR13 Nowatorska realizacja zadania maturalnego z języka obcego w Muzeum Narodowym Nabór zamknięty
WR22 Nauczanie przez zabawę – przykłady wykorzystania gier na lekcji matematyki Nabór zamknięty
WR23 Rozwiązywanie zadań tekstowych na lekcji matematyki w klasach IV-VI Nabór zamknięty
WR27 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR28 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR30 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie Nabór zamknięty
WR39 Gry i symulacje dydaktyczne w nauczaniu logistyki Nabór zamknięty
WR40 Eksperymenty przyrodnicze na lekcjach i w ramach projektów Nabór zamknięty
WR41 Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas VII i VIII Nabór zamknięty
WR42 Z muzyką przez biologię Nabór zamknięty
WR43 Radosne muzykowanie – śpiew. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR44 Radosne muzykowanie – gra na instrumentach. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR45 Radosne muzykowanie – ruch z muzyką. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR46 Radosne muzykowanie – słuchanie muzyki. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR47 Radosne muzykowanie – tworzenie muzyki. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR48 Radosne muzykowanie – podstawy teorii uczenia się muzyki wg E.E. Gordona. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR49 Radosne muzykowanie – bumbumrurki w przedszkolu i szkole Nabór zamknięty
WR50 W poszukiwaniu inspiracji w sztuce współczesnej Nabór zamknięty
WR52 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór zamknięty
WR53 Sposoby diagnozowania oraz interpretowania rozwoju fizycznego i aktywności Nabór zamknięty
WR54 Ćwiczenia rozciągające na lekcjach wychowania fizycznego Nabór zamknięty
WR55 Ćwiczenia z taśmami Thera-Band Nabór otwarty
WR57 Lekcja wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni Nabór zamknięty
WR64 Kształcenie umiejętności pracy zespołowej Nabór zamknięty
WR70 Lekcje informatyki bez komputera - kolorowanie grafów i szyfrowanie Nabór zamknięty
WR72 Woda w krajobrazie – przypadek Cybiny i Malty Nabór zamknięty