www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

DP02 Wspieranie pracy wychowawczej w klasie z wykorzystaniem programu Golden Five Nabór zamknięty
DP05 Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole – Metoda Wspólnej Sprawy Kena Rigbiego Nabór zamknięty
DP08 Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z uczniami o śmierci, chorobie i rozwodzie? Nabór zamknięty
DP11 Sztuka efektywnego prowadzenia zebrań z rodzicami Nabór zamknięty
OL09 Kampanie i reklamy społeczne Nabór zamknięty
S18 Arteterapia w pracy wychowawczo-profilaktycznej Nabór zamknięty
S25 Filmowy Klub Nauczyciela BUSOLA Nabór zamknięty
UZ01 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ03 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór zamknięty
UZ04 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór zamknięty
UZ12 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór zamknięty
UZ14 ABC mediacji - problematyka postępowania mediacyjnego w szkole Nabór zamknięty
UZ15 Kształcenie bezpiecznego zachowania w internecie - bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych Nabór zamknięty
UZ16 Agresja i przemoc w szkole. Co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać - profilaktyka i interwencja Nabór zamknięty
UZ17 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór zamknięty
UZ19 Rodzice i nauczyciele – rzecz o partnerskiej współpracy Nabór zamknięty
UZ20 Współpraca z rodzicami w przedszkolu Nabór zamknięty
WR06 Jak przygotować uczniów do debaty oksfordzkiej Nabór zamknięty
WR68 Jak przygotować i prowadzić szkolne koło wolontariatu? Nabór zamknięty