www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Wyszukiwanie

ART05 Flażolet w nauczaniu muzyki – pieśni maryjne w opracowaniu na flażolet Nabór zamknięty
ART06 Flażolet w nauczaniu muzyki – pieśni i piosenki patriotyczne Nabór zamknięty
ART07 Flażolet w nauczaniu muzyki – kolędy i piosenki świąteczne Nabór zamknięty
ART08 Flażolet w nauczaniu muzyki – piosenki ludowe Nabór zamknięty
ART10 Plastyka dla maluchów Nabór zamknięty
ART11 Moja mandala Nabór zamknięty
ART12 Dziecko czyta obraz Nabór zamknięty
ART14 Taniec w szkole podstawowej Nabór zamknięty
ART15 Gry i zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych Nabór zamknięty
ART18 CO NAM W MIM-ie GRA? Nabór zamknięty
DA01 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA02 Lekcja wychowania fizycznego - warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA05 Łatwe zadanie – ilustrujemy opowiadanie Nabór zamknięty
DA06 Zrób to sam - projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA07 Preorientacja zawodowa w przedszkolu i orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej - strategia pracy i propozycje działań Nabór zamknięty
DA08 Od dużej do małej motoryki - zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA11 Formy wypowiedzi i ich tworzenie w kontekście wymagań podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej oraz nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA18 Kreatywny uczeń i nauczyciel, czyli narzędzia Design Thinking w edukacji przyrodniczej. Nabór zamknięty
DA19 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych Nabór zamknięty
DA20 Lekcje botaniki jako ciekawa przygoda cz.2 Nabór zamknięty
DA21 Wyposażenie nauczycieli w umiejętność doboru i adaptacji treści programowych w procesie nauczania – uczenia się na lekcji biologii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej Nabór zamknięty
DA22 Modelowanie naukowe w klasie Nabór zamknięty
DA23 Sztuka sprzymierzeńcem nauczyciela biologii Nabór zamknięty
DA24 Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie Nabór zamknięty
DA25 Eksperymentowanie naukowe i metoda projektów na lekcjach fizyki w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA27 Ocenianie na lekcji matematyki Nabór zamknięty
DA28 Przyjaźnie o matematyce w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA30 Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy Nabór zamknięty
DA31 Wykorzystywanie TIK w katechezie - kahoot, quizlet, learningapps Nabór zamknięty
DA32 Wykorzystywanie TIK w katechezie – dokumenty google, padlet, canva, pixlr Nabór zamknięty
DA33 Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na katechezie w ogólnodostępnej szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA34 Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DB06 Nauczyciel, trener, coach Nabór zamknięty
DB07 Rozwijanie zdolności uczniów Nabór zamknięty
DB08 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór zamknięty
DB09 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów - gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
DB21 Konstrukcja i modyfikacja programu nauczania zawodu Nabór zamknięty
K01 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K03 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K04 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K05 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języków obcych w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K06 Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K07 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K08 Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K09 Analiza wyników egzaminu maturalnego z chemii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły Nabór zamknięty
K10 Języki ODNoWA: komunikacja Nabór zamknięty
K11 Europejski Dzień Języków w ODN w Poznaniu. Wiele języków - wiele kultur Nabór zamknięty
NPP01 Twórczo i problemowo na lekcji języka polskiego Nabór zamknięty
NPP02 Zmiany w podstawie programowej języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
NPP03 Trening egzaminacyjny. Skuteczne nauczanie języka obcego i przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania Nabór zamknięty
NPP04 Zmiana podstawy programowej wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawowych Nabór zamknięty
OL05 Aktywizacja uczniów na lekcji języka niemieckiego. Zajęcia otwarte Nabór zamknięty
OL06 Rozwijamy wyobraźnię z kostkami Story Cubes Nabór zamknięty
S11 Neurony lubią zmianę! Efektywne wykorzystanie znajomości neurodydaktyki w pracy z uczniami Nabór otwarty
S12 „Wyjdźmy ze szkoły’’. Zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym - inspiracje dla nauczycieli Nabór zamknięty
S13 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej Nabór zamknięty
S19 Kompetencje zawodowe młodego nauczyciela i wychowawcy Nabór zamknięty
S25 Filmowy Klub Nauczyciela BUSOLA Nabór zamknięty
UZ21 Kształcenie postaw uczenia się przez całe życie - doradztwo zawodowe na lekcjach wychowawczych Nabór zamknięty
WR01 Egzamin ósmoklasisty - vademecum nauczyciela języka polskiego Nabór zamknięty
WR02 Aktywne uczenie się na lekcjach języka polskiego Nabór zamknięty
WR14 Efektywne wykorzystanie technik zapamiętywania na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
WR18 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III? Nabór zamknięty
WR19 Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu Nabór zamknięty
WR23 Rozwiązywanie zadań tekstowych na lekcji matematyki w klasach IV-VI Nabór zamknięty
WR24 Egzamin ósmoklasisty - vademecum nauczyciela matematyki Nabór zamknięty
WR27 Jak oswoić żółwia – nauka programowania dla najmłodszych Nabór zamknięty
WR28 Klocki LEGO Education w nauczaniu programowania w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
WR30 Zaczaruj swoje lekcje – nauka programowania w Baltie Nabór zamknięty
WR40 Eksperymenty przyrodnicze na lekcjach i w ramach projektów Nabór zamknięty
WR41 Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas VII i VIII Nabór zamknięty
WR42 Z muzyką przez biologię Nabór zamknięty
WR43 Radosne muzykowanie – śpiew. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR44 Radosne muzykowanie – gra na instrumentach. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR45 Radosne muzykowanie – ruch z muzyką. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR46 Radosne muzykowanie – słuchanie muzyki. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR47 Radosne muzykowanie – tworzenie muzyki. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR48 Radosne muzykowanie – podstawy teorii uczenia się muzyki wg E.E. Gordona. Warsztat metodyczny nauczyciela Nabór zamknięty
WR49 Radosne muzykowanie – bumbumrurki w przedszkolu i szkole Nabór zamknięty
WR50 W poszukiwaniu inspiracji w sztuce współczesnej Nabór zamknięty
WR52 Jak zadbać o postawę ucznia? Nabór zamknięty
WR53 Sposoby diagnozowania oraz interpretowania rozwoju fizycznego i aktywności Nabór zamknięty
WR54 Ćwiczenia rozciągające na lekcjach wychowania fizycznego Nabór zamknięty
WR55 Ćwiczenia z taśmami Thera-Band Nabór otwarty
WR57 Lekcja wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni Nabór zamknięty
WR70 Lekcje informatyki bez komputera - kolorowanie grafów i szyfrowanie Nabór zamknięty
WR71 Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem edukacyjnym na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
WR77 Wykorzystanie platformy multimedialnej do realizacji podstawy programowej Nabór zamknięty