www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DB12 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się

Adresat
wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • ma świadomość roli notatek graficznych w procesie uczenia się;
 • potrafi budować osobisty bank ikon graficznych;
 • zaplanuje elementy lekcji z wykorzystaniem rysowania.
Treści
 • Różne sposoby przekazywania informacji i jej zapamiętywanie
 • Rozgrzewki rysunkowe
 •  Oswajanie z przestrzenią kartki
 • Synchronizacja oka i ręki, czyli proste rysunki
 • Ikony, schematy, mapy mentalne i notki graficzne –  struktura
 • Technika prostego i szybkiego rysowania
 • Ćwiczenia w przekładaniu tekstu na obraz. Własna rysnotka
 • Przykłady notatek i kart pracy na różnych lekcjach
Liczba godzin: 6
Autor programu: Iwona Wysocka

Kierownik:
Iwona Wysocka, e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 735, tel. kom.: 508 381 863

Cena: 60.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
 • Grupa 1.: 06.03.2021 godz. 9.00-14.00
Wybierz: