www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

K09 Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły

Adresat
nauczyciele języka polskiego uczący w szkołach ponadpodstawowych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • analizuje wyniki egzaminu;
  • wykorzystuje wnioski z analizy do doskonalenia własnego warsztatu pracy;
  • planuje własną pracę w oparciu o rekomendacje;
  • dobiera metody pracy poprawiające efektywność kształcenia.
Treści:
  • Założenia i etapy szkolnej analizy wyników egzaminu zewnętrznego
  • Wnioski z raportu OKE i analiza podstawy programowej
  • Sukcesy i porażki uczniów w kontekście umiejętności sprawdzanych na egzaminie
  • Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego – propozycje ćwiczeń dydaktycznych 
Liczba godzin: 3
Forma zajęć: szkolenie stacjonarne

Kierownik:
Olga Gałuszek, e-mail: olga.galuszek@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 749, tel. kom.: 508 381 627

Cena: 0.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 21.10.2020, godz. 16.00-18.15
Wybierz: