www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

KaNOn-A Każdy nauczyciel zna języki obce - język angielski

Adresat
Nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół zainteresowani zdobywaniem kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językami obcymi.

Cel
Umożliwienie nauczycielom, pracującym na różnych poziomach edukacyjnych, nabycia nowych lub doskonalenia wcześniej zdobytych umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego.

Informacje organizacyjne

 • Kurs języka angielskiego obejmuje 60 godzin dydaktycznych, tj. 30 zajęć po dwie godziny lekcyjne. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, począwszy od 28.09.2020 r.
 • Zajęcia dla osób kontynuujących naukę języka angielskiego w dotychczasowych grupach językowych, odbywają się zgodnie z podanymi poniżej terminami.
 • Przydział do grup dla osób uczestniczących po raz pierwszy w kursie języka angielskiego w ODN w Poznaniu, zgodnie z poziomem znajomości języka obcego lub utworzenie innych grup, w tym grupy dla początkujących, nastąpi po rozwiązaniu testu diagnostycznego i konsultacji z lektorkami języka angielskiego.
 • Spotkanie informacyjno-organizacyjne, połączone z przeprowadzeniem testu diagnostycznego i konsultacjami z lektorkami języka angielskiego, odbędzie się 22.09.2020 r.
 • Opłatę  za kurs można regulować maksymalnie w trzech ratach, po rozpoczęciu kursu.
 • Opłata za kurs w grupach liczących mniej niż 6 osób może ulec zmianie.

Zgłoszenia

 • Rejestracja elektroniczna obowiązuje wszystkich uczestników kursu. Prosimy o rejestrację w terminie do 14 września 2020 r.
 • Osoby, które uczestniczyły już w kursie języka angielskiego w ODN w Poznaniu, prosimy o rejestrowanie się do wybranej grupy, a osoby uczestniczące po raz pierwszy w kursie,  prosimy o rejestrację do grupy „Test diagnostyczny”.
  Zajęcia będą odbywać się wg następującego planu:
  - Grupa 1: Poziom A2 / środa, godz. 16.30 / Maria Niżyńska
  - Grupa 2: Poziom A1+ / środa, godz. 18.15 / Maria Niżyńska
  - Grupa 3: Poziom B1 / czwartek, godz. 16.30 / Anna Domińska
  - Grupa 4: Poziom B1+/B2  / czwartek, godz. 18.15 / Anna Domińska
  - Grupa 5: Grupa rezerwowa/ test diagnostyczny

Kierownik
Ksenia Herbst-Buchwald  e-mail: ksenia.herbst@odnpoznan.pl  telefon: 61 85 84 776, 530 716 629
 
 

Cena: 900.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
 • Grupa 1: Poziom A2 / środa, godz. 16.30 / Maria Niżyńska
 • Grupa 2: Poziom A1+ / środa, godz. 18.15 / Maria Niżyńska
 • Grupa 3: Poziom B1 / czwartek, godz. 16.30 / Anna Domińska
 • Grupa 4: Poziom B1+/B2 / czwartek, godz. 18.15 / Anna Domińska
 • Grupa 5: Grupa rezerwowa/ test diagnostyczny
Wybierz: