www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

WR74 Jak bawią się dzieci z różnych stron świata?

Adresat
nauczyciele uczący w szkole podstawowej

Cele, po zajęciach uczestnik:

  • wie, jak zorganizować zajęcia wychowania fizycznego  w oparciu o zalecenia GIS, MZ oraz MEN;
  • potrafi budować tożsamość lokalną, narodową i europejską, wykorzystując formę zabawy w pracy z dziećmi;
  • zna przykłady zabaw i gier z różnych kultur;
  • potrafi zastosować zabawy w pracy dydaktycznej, jako elementy wyrażania emocji i potrzeb.

Treści

  • Praktyczne wskazówki do pracy na lekcjach wychowania fizycznego w oparciu o zalecenia GIS, MZ oraz MEN
  • Znaczenie zabawy w rozwoju kreatywności, wyobraźni, umiejętności fizycznych, społecznych, poznawczych i emocjonalnych
  • Wybrane zabawy z różnych kultur, np.: Strażnicy ogniska, Cztery kąty, Białe i czarne.

Informacje organizacyjne:
Szkolenie składa się z części teoretycznej (1h) oraz części praktycznej (teren parkingu przy budynku Skalar; 2h).
Każdy uczestnik otrzyma książkę „ Zabawy i gry różnych kultur” Małgorzaty Bronikowskiej i Jeana-Francoisa Laurenta

Liczba godzin: 4

Autor programu: Iwona Wesołowska, Małgorzata Hypś-Wolińska

Kierownik:
Iwona Wesołowska, e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 530 694 642

Cena: 60.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.: 17.10.2020, godz.09.00-12.15
  • Grupa 2.: 23.10.2020, godz.16.00-19.15
Wybierz: