www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

DB11 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach

Adresat
nauczyciele pracujący na wszystkich etapach edukacji
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • zna zasady udzielenia pierwszej pomocy;
 • umie udzielić pierwszej pomocy w warunkach szkolnych.
Treści
 • Anatomia i fizjologia układów: oddechowego, krwionośnego, pokarmowego, nerwowego
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Rany, złamania i zwichnięcia, stłuczenia
 • Stany zagrożenia życia, utrata przytomności
 • Ratownictwo bezprzyrządowe i przyrządowe
Liczba godzin: 8
Autor programu: Agnieszka Haremska
Uwaga!
Zmiana terminu zajęć na 25.01.2020

Kierownik:
Dorota Mursztyn, e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 772, tel. kom.: 530 715 726

Cena: 120.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.: 25.01.2020, godz. 9.00-15.00
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: