www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Z04 Szkoła liderów wielokulturowości w warunkach nauczania zdalnego

Adresat
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych, osób pracujących w świetlicy z uczniem z doświadczeniem migracji
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • rozumie kontekst funkcjonowania ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole z uwzględnieniem zdalnej edukacji;
 • zna podstawy prawne dotyczące uczniów z doświadczeniem migracyjnym;
 • poznał dobre praktyki dotyczące wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji w szkole;
 • poznał podstawy projektowania działań integracyjnych w środowisku szkolnym oraz lokalnym;
 • świadomie realizuje wsparcie językowe ucznia z doświadczeniem migracji;
 • korzysta z sieci współpracy „Uczeń z doświadczeniem migracji”;
 • potrafi zaprojektować działanie wspierające funkcjonowanie ucznia z doświadczeniem migracji w szkole.
Treści
 • Cudzoziemiec w szkole on-line
 • Elementy prawa oświatowego – wsparcie uczniów z doświadczeniem migracyjnym
 • Założenia edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej
 • Pakiet powitalny w Twojej szkole
 • Tworzenie zespołu szkolnego – role i zadania w procesie wsparcia ucznia z doświadczeniem migracyjnym
 • Integracja w środowisku wielokulturowym
 • Elementy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego
Liczba godzin: 40
Forma zajęć: szkolenie zdalne

 

UWAGA: Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy otrzymają linka na platformę, na której będą się odbywały spotkania online. 
Autor programu: Izabela Czerniejewska, Julia Karczewska

Kierownik:
Izabela Czerniejewska, e-mail: izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 778, tel. kom.: 669 001 148

Cena: 250.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
 • Grupa 1.
Wybierz: