www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

OW01 Historia najnowsza z Instytem Pamięci Narodowej

Adresat
nauczyciele zainteresowani tematyką
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • poszerzy wiedzę o historii najnowszej;
  • wzbogaci swój warsztat pracy;
  • zdobędzie nowe doświadczenia.
Treści
Szczegółowe treści zostaną uzgodnione z pracownikami IPN.  Planowane są 4 czterogodzinne spotkania
Liczba godzin: 16
Autor programu: Andrzej Surdyk i pracownicy IPN

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 10.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: