www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

S11 „Wyjdźmy ze szkoły’’. Zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym – inspiracje dla nauczycieli

Adresat
nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, biologii, geografii  oraz inni zainteresowani tematem
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • posiada wiadomości na temat działalności edukacyjnej Wielkopolskiego Parku Narodowego;
  • zna wartość aktywnego korzystania z obszarów chronionych;
  • wykorzystuje technikię Nordic Walking jako alternatywną formę turystyki pieszej;
  • posiada wiadomości na temat fauny, flory oraz form polodowcowych WPN;
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę do realizacji treści podstaw programowych.
 
Współpraca
  • Pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
Luty
1. Ochrona przyrody w Polsce. Oferta Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2. Technika Nordic Walking. Wprowadzenie techniki marszu z kijkami jako formy turystyki pieszej.
3. Narzędzia TIK. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o WPN z wykorzystaniem interaktywnych quizów: Kahoot, Quizizz, Quizlet.
Jarosław Wyczyński,
Beata Lis,
Justyna Kaczmarek,
Małgorzata Bręczewska,
Iwona Wesołowska,
Tadeusz Nowik
Marzec
1. Ścieżka dydaktyczna „Leśna szkoła ‘’ w Jeziorach.
2. Edukacja przyrodnicza przez zabawę. Zabawy ruchowe – identyfikacja ze zwierzętami, rozpoznawanie podłoża, wykorzystanie różnych zmysłów.
3. Narzędzia TIK – wykorzystanie tablicy wirtualnej Padlet do publikowania informacji w sieci.
Beata Lis,
Małgorzata Bręczewska,
Iwona Wesołowska
Tadeusz Nowik
Kwiecień
1. Zajęcia terenowe na trasie: Mosina dworzec – Jeziory – Puszczykówko. Marsz z kijkami i z przewodnikiem szlakiem WPN.
2. Przedstawienie najważniejszych informacji przyrodniczo-krajobrazowych, dotyczących trasy Osowa Góra –Jeziory.
3.Tworzenie dokumentacji fotograficznej trasy turystycznej.
Iwona Wesołowska,
Tadeusz Nowik,
Beata Lis,
Małgorzata Bręczewska
Maj
1. Zajęcia integracyjne w terenie. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do zajęć terenowych: praca z mapą, gra terenowa z wykorzystaniem QR kodów.
2. Ognisko – dzielenie się zdobytym doświadczeniem, propozycje własnych zajęć, ewaluacja.
Iwona Wesołowska,
Tadeusz Nowik,
Beata Lis,
Małgorzata Bręczewska,
Justyna Kaczmarek,
Jarosław Wyczyński
Informacje organizacyjne
Seminarium obejmuje cztery spotkania. Uczestnicy zapewniają sobie dojazd i wyżywienie. Wymagany jest strój dostosowany do warunków atmosferycznych oraz umożliwiający wykonywanie zadań ruchowych w terenie. Osobom nieposiadającym sprzętu do Nordic Walking zapewnimy kije. Ośrodek przygotowuje serwis kawowy.

Kierownik:
Iwona Wesołowska, e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 530 694 642

Cena: 120.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: