www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DP05 Potencjał fotografii w arteterapii i wychowaniu

Adresat
nauczyciele zainteresowani  rozwojem osobistym oraz pozyskaniem nowych narzędzi do pracy z wychowankami
Cele, po zajęciach uczestnik:
potrafi wykorzystać medium fotografii jako narzędzie:
  • otwierające autorefleksję;
  • sposób komunikacji;
  • pomoc w pracy nad samoakceptacją;
  • rozwijające empatię i uważność.
Treści
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.  
Poznamy fotografię jako narzędzie pracy  pedagogicznej, wspierające:                                                                                                                                                                              
a) komunikację (mówienie poprzez obraz)
b)integrację (rozwijanie tolerancji na inne perspektywy poznawcze)
 
W perspektywie arteterapeutycznej jako wsparcie:
a) poczucia własnej wartości (samoakceptacja, wzmacniaie wiary w możlwości twórcze)
b) relacji interpersonalnych (udostępnianie fotografii i opowiadanie jako akt dzielenia się i dialogu)
c) potrzeby zmian i samorozwoju (tworzenie reprezentacji celu)
 
Liczba godzin: 10
Autor programu: Joanna Marchewka, Ewelina Fordońska

Kierownik:
Joanna Marchewka, e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 764, tel. kom.: 508 381 651

Cena: 80.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: