www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DA08 Konstruowanie opowiadania i opisu w edukacji wczesnoszkolnej

Adresat
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • zna cechy opisu i strukturę opowiadania;
  • wykorzystuje opis i elementy opowiadania do kształcenia językowego- literackiego;
  • planuje różne aktywności uczniów z wykorzystaniem opowiadań.
 
Treści
  • Cechy opowiadania i opisu jako form stylistycznej wypowiedzi
  • Zastosowanie środków stylistycznych typowych dla opisu i opowiadania
  • Etapy konstruowania opisu i opowiadania
  • Różne sposoby kształcenia umiejętności redagowania opisu i opowiadania
Liczba godzin: 10
Autor programu: Halina Gąbka

Kierownik:
Małgorzata Hypś-Wolińska, e-mail: malgorzata.wolinska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 723, tel. kom.: 508 381 644

Cena: 80.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 27.11; 04.12. 2020, godz. 15.30-19.30
Wybierz: