www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DZ02 ABC mediacji – problematyka postępowania mediacyjnego w szkole

Adresat
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Cele, po zajęciach uczestnik:

  • zna zasady postępowania mediacyjnego – standardy prowadzenia mediacji
  • ma wiedzę i wzbogacone kompetencje w zakresie konstruktywnego rozwiązywania sporów na terenie szkoły

Treści:

  • Prawne i organizacyjne aspekty mediacji
  • Zasady postępowania mediacyjnego  - standardy prowadzenia mediacji
  • Mediacje w szkole – możliwości wykorzystania mediacji w szkole

Liczba godzin: 4

Autor programu: Teresa Bilkiewicz-Siemińska

Kierownik:
Teresa Siemińska, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 746, tel. kom.: 508 381 513

Cena: 60.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1. 26.11.2020, godz. 10.00-13.30
  • Grupa rezerwowa
Wybierz: