www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

K10 Języki ODNoWA: komunikacja

Adresat
nauczyciele języków obcych pracujący we wszystkich typach szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  •  zna podstawy kształcenia i rozwijania kompetencji komunikacyjnych ucznia;
  •  zna przykłady dobrych praktyk w obszarze metodyki nauczania języków obcych;
  •  potrafi wykorzystać metody aktywizujące na lekcji języka obcego.
Współpraca
Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
 
Godzina Temat Prowadzący
9.00 Uroczyste rozpoczęcie

Dziekan WA UAM w Poznaniu:
prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk

Dyrektor ODN w Poznaniu:
mgr inż. Ewa Superczyńska

9.10-10.30 Wykłady plenarne

1. We don`t need no communication, czyli o potrzebie nauczania języka (nie)formalnego w szkole

Wykład poruszy kilka wątków - przede wszystkim podkreślimy wagę często zaniedbywanego w szkole języka autentycznego, pełnego cech powszechnie uważanych  za niegramatyczne. Zastanowimy się również nad istotnością uwrażliwiania uczniów na wariantywność, omówimy przykłady reguł gramatycznych w kontekście ich użycia przez rodzimych użytkowników języka. W trakcie wykładu będziemy również forsować tezę, że np.  amerykański hip hop oraz Netflix mogą być istotnym elementem zachęcającym młodzież do nauki języka obcego.

prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski

Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu

2. Kilka pomysłów na komunikację poprzez (pop)kulturę krajów anglojęzycznych

Nauczmy się dostrzegać rozmaite odniesienia w kulturze i nie bójmy się wyświechtanych ikon popkultury, stereotypów lub parodii. Odpowiednie ich zastosowanie może okazać się świetnym sposobem na zrozumienie kontekstów kulturowych w nauce języka angielskiego. Chętnie podzielę się kilkoma pomysłami, które pomogą lepiej przekazać wiedzę o geografii, historii i kulturze wizualnej krajów anglojęzycznych.

dr Tomasz Skirecki

Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu

10.30-11.00 Przerwa kawowa

stoiska wydawnicze:

British Council, Edukarium, E.T., ET TOI & ELI PUBLISHING, Express Publishing, GoodMemory.pl, HelloSchool, Hueber, Klett Polska, Macmillan, MM Publications, Nowa Era, Nowela, Oxford University Press, Pearson, Polonsky, Preston Publishing, telc, The Teacher
11.00-12.15 Warsztaty do wyboru:

1. Umiejętności XXI wieku na zajęciach językowych – ćwiczymy komunikację i krytyczne myślenie!

Komunikacja, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów w języku obcym  i efektywne szukanie informacji – to niezbędne uczniom umiejętności, które lektor powinien rozwijać na zajęciach. Podczas warsztatu pokażę, skąd nauczyciele języków mogą czerpać inspiracje odnośnie rozwijania wymienionych kompetencji językowych XXI wieku. Z pomocą szeroko dostępnych materiałów zobaczymy, jak można ciekawie ćwiczyć z uczniami umiejętność komunikacji, wchodzenia  w interakcje oraz stawiania odpowiednich pytań i formułowania odpowiedzi. Warsztat przeznaczony głównie dla nauczycieli licealistów oraz osób dorosłych na różnych stopniach zaawansowania.

dr Bartosz Brzoza

Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu, British Council Poland

2. Mówię, więc jestem! Kreatywne i aktywne formy ćwiczeń w komunikacji.

Jak pomóc uczniom poprawić płynność w komunikacji? Jak sprawić, aby mówienie stało się ciekawe i przyjemne? Podczas warsztatów wypróbujemy razem krótkie, pięciominutowe aktywności językowe dla małych i dużych grup, angażujące umysł i ciało oraz pozwalające na trenowanie w wesoły sposób sprawności spontanicznego i płynnego mówienia.

mgr Ksenia Herbst-Buchwald,

nauczyciel języka niemieckiego, konsultant ds. języków obcych ODN Poznań, edukator ORE i Goethe Institut

3. Komunikacja przede wszystkim!

Założenia nowej podstawy programowej kładą szczególny nacisk na komunikację, a w formule egzaminu ósmoklasisty jest wiele zadań sprawdzających umiejętności komunikacyjne uczniów. Wykorzystanie odpowiednich techniki i formy pracy prowadzi do intensywnego przetwarzania informacji, a tym samym inicjuje proces efektywnego uczenia się.  Podczas warsztatów zaprezentuję ćwiczenia, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwinąć tę jedną z kluczowych umiejętności, czyli komunikowanie się w języku obcym w mowie i piśmie. Warsztat przeznaczony jest głównie dla nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych.

mgr Katarzyna Mielcarz,

doradca metodyczny ODN w Poznaniu, nauczyciel języka angielskiego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Poznaniu

4. Audiovisual production - a tool for learning languages

Użycie produkcji audiowizualnej do nauki języka obcego pozwala rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne poprzez stosowanie urozmaiconego słownictwa, osadzanie działań w różnych kontekstach, formułowanie własnych opinii i realizowanie planów. Ta innowacyjna metodologia może być zastosowana na różnych poziomach nauczania i ma na celu zaoferowanie uczniom szerokich doświadczeń twórczych i interpersonalnych. Do udziału w warsztacie wystarczy minimum wiedzy o produkcji audiowizualnej. Zajęcia prezentują metody, które zwiększą zainteresowanie uczniów nauką języka poprzez wykorzystanie naturalnego trendu do komunikacji za pośrednictwem ruchomych i statycznych obrazów, poprzez ich rejestrowanie, wyszukiwanie, parafrazowanie i (re)dystrybuowanie w różnych kanałach. Warsztat jest prowadzony w języku angielskim.

dr Julián Espinosa,

ekspert w zakresie komunikacji społecznej, prezes La Bretxa - hiszpańskiego stowarzyszenia specjalizującego się w materiałach audiowizualnych dla edukacji, współpracujący z Ferment Kolektiv w Poznaniu

5. Tajemnice w worku, memory twister i królicza nora.

Krótkie aktywności dla nauczycieli przedszkoli, którzy lubią ciekawe gry i zabawy ze słownictwem na dywanie, jak i dla nauczycieli klas I-III, którzy lubią porzucać pracę przy stoliku na rzecz rozrywkowych przerywników. Wszystko dla dobra nauczania języka.

mgr Teresa Pietrala,

nauczyciel języka angielskiego w SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, Punkcie Przedszkolnym w Radzewie oraz w Przedszkolu Kolorowe Pole w Dachowie

6. Doskonalenie płynności w języku obcym

Umiejętność płynnego mówienia to jeden z ważnych wyznaczników ogólnej znajomości języka obcego. Niestety, praca nad płynnością bywa niekiedy trudniejsza niż rozwijanie poprawności językowej. W ramach warsztatu omówimy i wspólnie wykonamy ćwiczenia doskonalące płynność w języku obcym. Zastanowimy się zatem, w jaki sposób pomóc naszym uczniom 1) zautomatyzować mikrosprawności wypowiedzi ustnej, 2) skupić się na treści bez ciągłego kontrolowania poprawności i 3) usprawnić przywoływanie słów z pamięci. Warsztat dla nauczycieli różnych typów szkół.

dr Tomasz Róg,

anglista, nauczyciel i trener nauczycieli, językoznawca -  glottodydaktyk

7. Oddaj głos! – daj im szansę!

Jak pomóc uczniom rozwijać umiejętności komunikacyjne? Co może stać się, gdy pozwolimy im mówić? Zadania, w których weźmiemy udział podczas warsztatów będą czasem zabawne, często niewymagające przygotowań, zawsze zmuszające do myślenia oraz angażujące. Pomogą rozwijać kreatywność,  przełamywać barierę językową oraz budować relacje.

mgr Natalia Szygenda,

nauczycielka języka angielskiego, metodyk

8. PARAMECIUM – A SHOE OR A PROTIST? –  lekcja biologii nauczanej dwujęzycznie w szkole podstawowej

Celem warsztatów jest przybliżenie nauczycielom i nauczycielkom szkół podstawowych metod oraz technik pomocnych w dwujęzycznym nauczaniu specjalistycznego słownictwa, a także sposobów komunikowania się z uczniami na przykładzie lekcji biologii w języku angielskim. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów wcielą się w rolę uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Biologia nauczana w języku angielskim wydaje się być nie lada wyzwaniem zarówno dla dzieci jak i uczących, zwłaszcza jeśli chodzi o skomplikowane tematy, takie jak funkcje organizmów żywych. Jednak okazuje się, iż dobrze dobrana metoda pracy, zajęcia laboratoryjne i ciekawy obiekt badań mogą stać się drogą do sukcesu by zrozumieć materiał i go zapamiętać, a przy okazji poszerzyć słownictwo w języku angielskim.

mgr Dominika Matuszak i mgr Żanna Tyrała-Wierucka,

nauczycielki biologii doświadczalnej i dwujęzycznej oraz Biology SL/HL Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi

9. “Crazy quilt” - warsztat interaktywny

Podczas warsztatu podzielę się z Państwem składnikami, których używam do tworzenia moich zajęć. Opowiem o ograniczaniu TT, zasadzie 80/20, przyciągaczach uwagi, zdrowej rywalizacji, pomocach wizualnych, źródłach online i offline, uczeniu poza salą zajęciową, teoriach zarządzania w edukacji i wielu innych. Opiszę jak łączyć dobrą zabawę, doskonalić kompetencje miękkie, budować świadomość polityczną i kulturową oraz oczywiście skutecznie uczyć języka. Ponieważ głęboko wierzę w wymianę doświadczeń, a motywem przewodnim konferencji jest komunikacja - chciałabym by uczestnicy/uczestniczki warsztatów wzięli/wzięły czynny w moderowanej przeze mnie dyskusji. Wspólnie stworzymy patchworkowy materiał zajęciowy “crazy quilt” do zaadaptowania przez każdego z Państwa na swoich zajęciach w dowolny dla siebie sposób.

mgr Ewa Olszewska

doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM, nauczycielka

12.15-12.30 Przerwa

stoiska wydawnicze:

British Council, Edukarium, E.T., ET TOI & ELI PUBLISHING, Express Publishing, GoodMemory.pl, HelloSchool, Hueber, Klett Polska, Macmillan, MM Publications, Nowa Era, Nowela, Oxford University Press, Pearson, Polonsky, Preston Publishing, telc, The Teacher
12.30-13.45

Warsztaty do wyboru – powtórzone z godz. 11.00

 
13.30-14.15 Lunch

stoiska wydawnicze:

British Council, Edukarium, E.T., ET TOI & ELI PUBLISHING, Express Publishing, GoodMemory.pl, HelloSchool, Hueber, Klett Polska, Macmillan, MM Publications, Nowa Era, Nowela, Oxford University Press, Pearson, Polonsky, Preston Publishing, telc, The Teacher
14.15-15.30 Warsztaty do wyboru – powtórzone z godz. 11.00  
15.30-16.00 Zakończenie konferencji Każdy uczestnik, który odda wypełnioną ewaluację otrzymuje niespodziankę
 

Patronat honorowy:

 

Partnerzy:

Harmonogram do pobrania  pdf icon

Miejsce: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań

Termin: 16.11.2019, godz. 9.00-16.00

Liczba godzin: 8

UWAGA:

  • Wszystkie sprawy finansowe konferencji nadzoruje Wydział Anglistyki.
  • Dane dotyczące wystawienia faktur wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przekazywać na adres: agnnow16@wa.amu.edu.pl 
  • Podczas rejestracji na stronie ODN należy wybrać opcję: „Rezygnuję z faktury”.

Autor programu: dr Anna Broszkiewicz, Ewa Górczak

Kierownik:
Ewa Górczak, e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 757, tel. kom.: 530 716 705

 

Cena: 100.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1. 16.11.2019, godz. 9.00-16.00
  • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.