www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

K13 Języki ODNoWA: słownictwo

Adresat
nauczyciele języków obcych pracujący we wszystkich typach szkół
Cel
wsparcie nauczycieli języków obcych w rozwijaniu kompetencji językowej ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych
Współpraca
Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Miejsce: Collegium Chemicum, ul Grunwaldzka 6
Harmonogram:
 
Godzina Temat Prowadzący
9.00 Uroczyste rozpoczęcie

Dziekan WA UAM w Poznaniu:
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Dyrektor ODN w Poznaniu:
mgr inż. Ewa Superczyńska

Wykłady plenarne
9.10-11.00 Rola słowników w nabywaniu słownictwa prof. UAM dr hab. Robert Lew  - Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Efektywność nauczania dzieci w dwujęzycznych placówkach edukacyjnych dr Małgorzata Bielicka – Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu
Słowa i słówka - przykłady dobrych praktyk mgr Ksenia Herbst-Buchwald - nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 78, doradca metodyczny ODN w Poznaniu, lider programu DELFORT
11.00-11.30 Przerwa kawowa stoiska wydawnicze:
Cambridge University Press, Egis Media, GoodMemory.pl, Gramaster, LektorKlett, Macmillan, MM Publications, Oxford University Press, Polonsky, PWN, Usborne
Warsztaty I tura
11.30-12.45 Kolokacje leksykalne w nauczaniu języków obcych dr Aleksandra Jankowska, Kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Multimedia w nauczaniu słownictwa
na poziomie przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
mgr Urszula Zielińska, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Rola plakatu edukacyjnego mgr Ksenia Herbst-Buchwald, nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 78, doradca metodyczny ODN w Poznaniu, lider programu DELFORT
Teatralnie i emocjonalnie – tak się uczę słownictwa

mgr Agata Knak, nauczyciel języka francuskiego w Prywatnej Szkole nr 1 w Biedrusku

12 faz nauczania słownictwa Anna Gębka-Suska, Dyrektor 4ELT,
Prezes Honorowy IATEFL – Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Po co uczyć (się) wymowy? mgr Tomasz Szczegóła, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Jak wprowadzać i aktywizować słownictwo u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

mgr Anna Bolanos-Adamiak, nauczyciel języka hiszpańskiego w II LO w Poznaniu,

mgr Aleksandra Hadryś-Williams, nauczyciel języka angielskiego w II LO w Poznaniu

Nauka słówek przez skojarzenia? To działa! mgr Krzysztof Potyrała, nauczyciel języka angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie
12.45-13.30 Lunch stoiska wydawnicze:
Cambridge University Press, Egis Media, GoodMemory.pl, Gramaster, LektorKlett, Macmillan, MM Publications, Oxford University Press, Polonsky, PWN, Usborne
Warsztaty II tura
13.30-14.45 Kolokacje leksykalne w nauczaniu języków obcych dr Aleksandra Jankowska, Kierownik Pracowni Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Multimedia w nauczaniu słownictwa
na poziomie przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
mgr Urszula Zielińska, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Rola plakatu edukacyjnego mgr Ksenia Herbst-Buchwald, nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 78, doradca metodyczny ODN w Poznaniu, lider programu DELFORT
Teatralnie i emocjonalnie – tak się uczę słownictwa mgr Agata Knak, nauczyciel języka francuskiego w Prywatnej Szkole nr 1 w Biedrusku
12 faz nauczania słownictwa Anna Gębka-Suska, Dyrektor 4ELT,
Prezes Honorowy IATEFL – Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Po co uczyć (się) wymowy? mgr Tomasz Szczegóła, Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu
Jak wprowadzać i aktywizować słownictwo u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

mgr Anna Bolanos-Adamiak, nauczyciel języka hiszpańskiego w II LO w Poznaniu,

mgr Aleksandra Hadryś-Williams, nauczyciel języka angielskiego w II LO w Poznaniu

Nauka słówek przez skojarzenia? To działa! mgr Krzysztof Potyrała, nauczyciel języka angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie
14.45-15.00 Zakończenie konferencji Każdy uczestnik, który odda wypełnioną ewaluację otrzymuje niespodziankę
 
Informacje organizacyjne
Konferencja składa się z wykładów plenarnych oraz warsztatów, które odbywać się będą w języku polskim.
Program konferencji do pobrania
Partnerzy:

 

Kierownik:
Ewa Górczak, e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 757, tel. kom.: 530 716 705

 

Cena: 50.00 zł
Terminy:
  • Grupa 1: 18.11.2017, godz. 9.00-15.00
  • Grupa rezerwowa
Nabór zamknięty.