www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

CSW01 Metodyka pracy w podprojekcie Klasy Akademickie, z wykorzystaniem nowych mediów w szkole

Adresat:  Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Cele, po zajęciach uczestnik:

  • Potrafi zaplanować i zorganizować pracę grupy uczniowskiej w podprojekcie
  • Zmotywować uczniów do pracy projektowej i uczestnictwa w wykładach akademickich
  • Nadzorować merytorycznie i praktycznie etapy powstawania projektów szkolnych

Treści:

  • Prawa autorskie w pracy projektowej.
  • Kontekst historyczny i regionalny projektu
  • Techniki kreatywnego myślenia i działania
  • Motywowanie uczniów w pracy pozalekcyjnej.
  • Nowoczesne technologie w służbie edukacji..
  • Metody pracy z grupą projektową, propozycje do zajęć.

Autor programu:   dr Mariusz Menz
Liczba godzin: 32
Kierownik:
Iwona Wysocka, e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 735, tel. kom.: 508 381 863

Cena: 0.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: