www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

S07 Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela historii

Adresat
nauczyciele historii wszystkich typów szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • wzbogaci swój warsztat pracy;
  • poszerzy swoją wiedzę historyczną;
  • opanuje nowe metody nauczania.
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
IV kwartał 2020
I kwartał 2021
II kwartał 2021
Kształcenie kompetencji kluczowych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca z uczniem zdolnym
Anna Dziel,
Wiesława Surdyk-Fertsch,
Dariusz Judek,
Andrzej Surdyk
Informacje organizacyjne
Cykl zajęć organizowanych i prowadzonych wspólnie z doradcmi metodycznymi w ODN oraz w terenie (m.in. Gniezno, Nowy Tomyśl, Skoki).

Kierownik:
Andrzej Surdyk, e-mail: andrzej.surdyk@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 508 381 745

Cena: 90.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: