www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

PE05 Wdrożenie usługi Office 365 Education w placówce edukacyjnej

Adresat
dyrektorzy placówek edukacyjnych
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • otrzyma dostęp do usługi Office 365;
  • będzie posiadał wiedzę w zakresie wykorzystania usługi Office 365;
  • otrzyma wsparcie w pierwszym etapie wykorzystania usługi Office 365.
Współpraca
Firma Microsoft
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
Według indywidualnie ustalonego harmonogramu
1. Określenie potrzeb i zakresu wdrożenia
Roman Dwulit
Według indywidualnie ustalonego harmonogramu
2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia
Roman Dwulit
Według indywidualnie ustalonego harmonogramu
3. Konfiguracja serwerów i uruchomienie usług
Roman Dwulit
Według indywidualnie ustalonego harmonogramu
4. Szkolenia kadry placówki
Roman Dwulit
Według indywidualnie ustalonego harmonogramu
5. Wsparcie
Roman Dwulit
Informacje organizacyjne
Po zakwalifikowaniu placówki do projektu zostanie dla niej opracowany harmonogram wdrożenia usługi. Cena za uczestnictwo w projekcie uzależniona jest od zakresu prac wdrożeniowych i będzie wspólnie uzgodniona z zarządem placówki.

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 600.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

  • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
  • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: