www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S12 „Wyjdźmy ze szkoły’’. Zajęcia w Wielkopolskim Parku Narodowym - inspiracje dla nauczycieli

Adresat
nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, biologii, geografii  oraz inni zainteresowani tematem
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • posiada wiadomości na temat Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego działalności edukacyjnej;
 • zna wartość aktywnego korzystania z obszarów chronionych;
 • potrafi wykorzystać technikięNordic Walking jako alternatywneą formę aktywności fizycznej do uprawiania turystyki pieszej;
 • posiada wiadomości na temat fauny, flory oraz form polodowcowych WPN i umie je wykorzystać w planowaniu zajęć;
 • potrafi zastosować technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zajęć terenowych;
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do realizacji treści podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów.
Współpraca
Pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
30.11.2019,
godz. 9.00-13.30
1. Ochrona przyrody w Polsce. Oferta Wielkopolskiego Parku Narodowego
Jarosław Wyczyński,
Beata Lis,
Justyna Kaczmarek, Małgorzata  Bręczewska
 
2. Technika Nordic Walking. Wprowadzenie techniki podstawowej marszu z kijkami jako mozliwości uprawiania turystyki pieszej
Iwona Wesołowska
 
3. Narzędzia TIK. Utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o WPN z wykorzystaniem interaktywnych quizów: Kahoot, Quizizz, Quizlet
Tadeusz Nowik
18.01.2020, godz. 9.00-13.30
1. Ścieżka dydaktyczna „Leśna szkoła ‘’ w Jeziorach. Pokonanie ścieżki przez część obszaru objętego ochroną ścisłą i zapoznanie się z walorami przyrodniczymi WPN
Beata Lis,
Małgorzata Bręczewska
 
2. Edukacja przyrodnicza przez zabawę. Zabawy ruchowe – identyfikacja ze zwierzętami, rozpoznawanie podłoża, wykorzystanie różnych zmysłów do wykonania zadań ruchowych
Iwona Wesołowska
 
3. Narzędzia TIK. Wykorzystanie wirtualnej tablicy Padlet do publikowania różnego typu informacji w sieci.
Tadeusz Nowik
21.03.2020, godz. 9.00-15.00
1. Zajęcia terenowe na trasie: Mosina dworzec – Jeziory – Puszczykówko. Marsz z kijkami i z przewodnikiem szlakiem WPN. Przedstawienie najważniejszych informacji przyrodniczo-krajobrazowych, dotyczących trasy Osowa Góra –Jeziory. Tworzenie dokumentacji fotograficznej trasy turystycznej
Iwona Wesołowska, Tadeusz Nowik,
Beata Lis.
Małgorzata Bręczewska
23.05.2020
godz. 9.00-13.30
1. Zajęcia integracyjne w terenie. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do zajęć terenowych: - praca z mapą - gra terenowa z wykorzystaniem QR kodów. - tworzenie interaktywnych zadań z wykorzystaniem QR kodów - ognisko – dzielenie się zdobytym doświadczeniem - przedstawienie pomysłów i propozycji własnych zajęć, ewaluacja
Iwona Wesołowska,
Tadeusz Nowik,
Beata Lis,
Małgorzata Bręczewska,
Justyna Kaczmarek,
Jarosław Wyczyński
Terminy i miejsca zajęć:
 • 30.11.2019 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Adres: Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny WPN, 62-050 Jeziory, Telefon: 61 898 23 23
 • 18.01.2020 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • 21.03.2020 - dojazd własny do dworca PKP w Mosinie lub do dworca PKP Puszczykówko, powrót z dworca Puszczykówko
 • 23.05.2020 - dojazd własny, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego
Informacje organizacyjne
Seminarium obejmuje cztery spotkania. Uczestnicy zapewniają sobie sami dojazd i wyżywienie. Wymagany jest strój dostosowany do warunków atmosferycznych oraz umożliwiający wykonywanie zadań ruchowych w terenie. Osobom nieposiadającym sprzętu do Nordic Walking zapewnimy kije. Ośrodek przygotowuje serwis kawowy.

Kierownik:
Iwona Wesołowska, e-mail: iwona.wesolowska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 753, tel. kom.: 530 694 642

 

Cena: 120.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: