www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Z02 Spotkania z poezją najnowszą (cykl wykładów)

Adresat
nauczyciele i nauczycielki języka polskiego oraz inne osoby  zainteresowane tematem
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • orientuje się w nowych zjawiskach i tendencjach literackich;
  • stosuje różne strategie interpretacyjne;
  • dostrzega kontinum tradycji i polemik literackich.
Treści
Szkolenie realizowane jest w formie cyklu  wykładów. Cztery półgodzinne wystąpienia prof. Piotra Śliwińskiego (UAM w Poznaniu) dają możliwość odtworzenia ich w czasie lekcji i podjęcia dyskusji z uczniami o prezentowanych zjawiskach literackich. Pierwszy wykład ma charakter wprowadzający, pozostałe odnoszą się do konkretnych tekstów poetyckich – czytanych i interpretowanych.
 
1. Panorama poezji najnowszej: twórcy, poetyki, idee, tematy, idiomy
2. Kira Pietrek – poezja zaangażowana jako odpowiedź na potrzebę etyki
3. Jakub Kornhauser  –  otwiarcie na tajemiczość codzienności
4. Małgorzata Lebda – żałoba po Arkadii
 
Liczba godzin: 4
Autor programu: prof. Piotr Śliwiński

Kierownik:
Joanna Marchewka, e-mail: joanna.marchewka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 764, tel. kom.: 508 381 651

Cena: 150.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.
Wybierz: