www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

DA14 Twórczo na lekcjach języka polskiego on-line

Adresat
nauczyciele języka polskiego, uczący w szkole podstawowej w klasach IV-VIII
Cele, po zajęciach uczestnik:
  • potrafi planować swoje działania podczas pracy zdalnej;
  • przetestuje ze swoimi uczniami aplikacje i programy wspierające pracę on-line;
  • zaproponuje uczniom różnorodne działania polonistyczne w przestrzeni wirtualnej;
  • opracuje plan projektu edukacyjnego z wykorzystaniem TIK.
 
Treści
1. Planowanie pracy polonisty w rzeczywistości on-line
  • wymagania programowe z języka polskiego – refleksje metodyczne
  • planowanie kształcenia umiejętności językowych w pracy on-line
2. Kształtowanie kompetencji kluczowych XXI wieku
  • Strategia Kształcenia Wyprzedzającego
  • wykorzystanie cyklu Kolba do tworzenia scenariuszy lekcji
Liczba godzin: 4
Autor programu: Magdalena Kalemba- Borowczak, Grażyna Piotrowska

Kierownik:
Iwona Wysocka, e-mail: iwona.wysocka@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 735, tel. kom.: 508 381 863

Cena: 60.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
  • Grupa 1.: 16.03.2021 godz. 16.00-19.15
Wybierz: