www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S24 Rola nauczyciela opiekuna stażu w świetle nowych wymagań

Adresat
opiekun stażu, nauczyciele przygotowujący się do roli opiekuna
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • posługuje się przepisami prawa oświatowego w zakresie wymagań stawianych opiekunom stażu i nauczycielom, którymi się opiekuje;
 • zaplanuje formy wsparcia nauczyciela stażysty i kontraktowego;
 • dokonuje autorefleksji nad własnym dorobkiem zawodowym i planuje adekwatnie do potrzeb własne doskonalenie.
Harmonogram
Termin Temat Prowadzący
19 września 2019, godz. 15.30-19.15
 • Rola i zadania opiekuna stażu w myśl nowych wymagań
 • Planowanie form wsparcia nauczyciela zgodnie z nowymi zadaniami opiekuna
 • Podstawy budowania planu rozwoju zawodowego nauczyciela
 • Przekazywanie informacji zwrotnej nauczycielowi podopiecznemu
 • Zasady redagowania opinii za okres stażu
 • Struktura sprawozdania z realizacji stażu
 • Warsztat pracy opiekuna
 • Wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk
Stefania Misiarek
Informacje organizacyjne

Kierownik:
Urszula Wittchen, e-mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 732, tel. kom.: 508 381 786

Cena: 60.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa 4. 14.01.2020, godz. 15.30 - 19.15
 • Grupa 5. 26.03.2020, godz. 15.30 - 19.15
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: