www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

S09 Efektywne sposoby doskonalenia wymowy w języku angielskim

Adresat
 • nauczyciele przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w klasach dwujęzycznych;
 • wszyscy zainteresowani podniesieniem własnych kompetencji w ramach wymowy w języku angielskim;
 • nauczyciele języka angielskiego, którzy planują wprowadzenie ćwiczeń fonetycznych na lekcji języka angielskiego.

Cele, po zajęciach uczestnik:

 • zna  zasady poprawnej wymowy angielskiej (standard brytyjski);
 • zna przyczyny najczęstszych błędów w wymowie Polaków;
 • potrafi poprawić własną wymowę w języku angielskim;
 • potrafi wykorzystać narzędzia do samodzielnej pracy nad dalszym doskonaleniem.
Harmonogram
Termin Temat

Grupa 1:
15.02.2020
godz. 09.00-12.15

Grupa 2:
09.03.2020
godz. 16.00-19.15

Alfabet fonetyczny IPA.
Sylaby i akcent wyrazowy.
Praktyczne sposoby doskonalenia wymowy w języku angielskim
Grupa 1:
22.02.2020
godz. 09.00-12.15

Grupa 2:
16.03.2020
godz. 16.00- 19.15
Samogłoski krótkie i długie.
Różnice między standardową wymową brytyjską i amerykańską
Grupa 1:
29.02.2020
godz. 09.00-12.15

Grupa 2:
23.03.2020
godz. 16.00-19.15
Spółgłoski.
Porównanie głosek polskich z angielskimi.
Grupa 1:
14.03.2020
godz. 09.00-12.15

Grupa 2:
30.03.2020
godz. 16.00-19.15
Narzędzia wspierające naukę fonetyki: program SIR, zasoby internetowe.
 
Liczba godzin: 16
Informacje organizacyjne Uczestnicy seminarium powinni znać język angielski przynajmniej na poziomie A2

Kierownik:
Ewa Górczak, e-mail: ewa.gorczak@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 757, tel. kom.: 530 716 705

 

Cena: 150.00 zł


WAŻNE!
Z uwagi na fakt, że wszystkie wystawione faktury rejestrowane są w Jednolitym Pliku Kontrolnym przekazywanym do US, przed dokonaniem rejestracji na wybraną formę szkolenia konieczne jest uzgodnienie z pracodawcą adresata faktury:

 • jeżeli ma to być osoba fizyczna – należy podać dane dotyczące uczestnika szkolenia
 • jeżeli ma to być instytucja (szkoła/inna placówka) – należy podać dane dotyczące instytucji (nabywcy i odbiorcy).


Terminy:
 • Grupa 1.
 • Grupa 2.
 • Grupa rezerwowa
Wybierz: