www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

UZ07 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki

Szkolenie zamawiane dla rady pedagogicznej

Adresat
nauczyciele uczący na różnch etapach edukacji i we wszystkich typach szkół
Cele, po zajęciach uczestnik:
  •  zna zasady tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych;
  • umie obsługiwać wybrane programy do cyfryzacji treści edukacyjnych;
  • potrafi tworzyć interaktywne materiały edukacyjne.
Treści
  • Zasady opracowywania interaktywnych materiałów edukacyjnych
  • Program ExeLearning –  tworzenie interaktywnych „paczek” dydaktycznych
  • Pragram OneNot - ciekawa propozycja organizacji notatek
  • Portal LearningApps/Kahoot  –  krótkie quizy edukacyjne
  • Program Prezi/Sway –  prezentacja nieliniowa
Liczba godzin: 4
Autor programu: Rman Dwulit

Kierownik:
Roman Dwulit, e-mail: roman.dwulit@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 762, tel. kom.: 530 710 642

Cena: 600.00 zł