www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

NPP03 Matematyka w szkole ponadpodstawowej

Adresat
nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Cele, po zajęciach uczestnik:
 • potrafi wykorzystać wnioski wynikające z egzaminu maturalnego i innych badań do skuteczniejszego nauczania/uczenia się uczniów;
 • rozumie potrzebę prowadzenia szeroko pojętego monitoringu wdrażania nowej podstawy programowej;
 • potrafi motywować uczniów do pracy;
 • stosuje różne strategie rozwiązywania zadań;
 • dobiera metody nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
Treści
 • Mocne i słabe strony uczniów w świetle egzaminów i badań edukacyjnych
 • Istotne zmiany w podstawie programowej matematyki w szkole ponadpodstawowej
 • Monitorowanie wdrażania podstawy programowej a skuteczność przygotowań do egzaminu maturalnego
 • Motywowanie uczniów do nauki w kontekście wyboru przedmiotu zdawanego na maturze na poziomie rozszerzonym
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów pod kątem przygotowania do nowego egzaminu maturalnego
Liczba godzin: 4
Autor programu: Danuta Karpińska

Kierownik:
Danuta Karpińska, e-mail: danuta.karpinska@odnpoznan.pl,  tel.: 618 584 728, tel. kom.: 508 381 730

Cena: 20.00 zł


Ze względu na sytuację epidemiczną możliwe są zmiany terminów zajęć.


WAŻNE!

Informujemy o bezwzględnym ujmowaniu na fakturach danych osoby (instytucji) dokonującej wpłaty, związane to jest z wnioskiem NIK o potrzebie wzmocnienia działań nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT.
Z uwagi na powyższe należy ustalić z pracodawcą z jakiego konta będzie dokonywana wpłata.

Terminy:
 • Grupa 1. 16.03 2021, godz. 16.00-19.15
 • Grupa 2: 17.03 2021, godz. 16.00-19.15
Wybierz: