www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Kursy doskonalące - doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)

DB01 Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym? Nabór zamknięty
DB02 Szkoła liderów wielokulturowości Nabór zamknięty
DB03 Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego Nabór zamknięty
DB04 Zajęcia kreatywne w bibliotece szkolnej - aktywna praca z czytelnikiem Nabór zamknięty
DB05 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór zamknięty
DB06 Nauczyciel, trener, coach Nabór zamknięty
DB07 Rozwijanie zdolności uczniów Nabór zamknięty
DB08 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór zamknięty
DB09 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów - gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
DB10 Bezpieczeństwo na drodze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Nabór zamknięty
DB11 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór zamknięty
DB12 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór zamknięty
DB13 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nabór zamknięty
DB14 Mind Mapping - efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór zamknięty
DB15 Narzędzia i aplikacje TIK w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć Nabór zamknięty
DB16 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB17 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB18 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób przygotowania materiałów dydaktycznych Nabór zamknięty
DB19 Emisja i higiena głosu Nabór zamknięty
DB20 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór zamknięty
1 2