www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie ponadprzedmiotowe (DB)

DB01 Wielokulturowa szkoła. Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym? Nabór otwarty
DB02 Szkoła liderów wielokulturowości Nabór otwarty
DB03 Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego Nabór otwarty
DB04 Zajęcia kreatywne w bibliotece szkolnej - aktywna praca z czytelnikiem Nabór otwarty
DB05 Notowanie graficzne jako sposób rozwijania umiejętności uczenia się Nabór otwarty
DB07 Rozwijanie zdolności uczniów Nabór otwarty
DB08 Przygotowanie nauczycieli do współuczestnictwa w doradztwie zawodowym Nabór otwarty
DB10 Bezpieczeństwo na drodze w Interaktywnym Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA AUTOLAB Nabór otwarty
DB11 Pierwsza pomoc przedmedyczna na lekcjach Nabór otwarty
DB12 Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych Nabór otwarty
DB13 Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku Nabór otwarty
DB14 Mind Mapping - efektywność notowania i zapamiętywania. Teoria i narzędzia Nabór otwarty
DB17 Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych (kurs blended learning) Nabór otwarty
DB19 Emisja i higiena głosu Nabór otwarty
DB20 Logopedyczne vademecum nauczyciela Nabór otwarty
DB06 Nauczyciel, trener, coach Nabór zamknięty
DB09 Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów - gry diagnostyczno-symulacyjne Nabór zamknięty
DB15 Narzędzia i aplikacje TIK w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć Nabór zamknięty
DB16 E-learning w szkole – obsługa i wykorzystanie platformy MOODLE na zajęciach programowych i ponadprogramowych (kurs blended learning) Nabór zamknięty
DB18 Rozszerzona rzeczywistość – nowoczesny sposób przygotowania materiałów dydaktycznych Nabór zamknięty
1 2