www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Kursy doskonalące - doskonalenie przedmiotowe (DA)

DA01 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA02 Lekcja wychowania fizycznego - warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA03 Przez zabawę do umiejętności, czyli ćwiczymy sprawność rachunkową w klasach I-III Nabór zamknięty
DA04 Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA05 Łatwe zadanie – ilustrujemy opowiadanie Nabór zamknięty
DA06 Zrób to sam - projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA07 Preorientacja zawodowa w przedszkolu i orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej - strategia pracy i propozycje działań Nabór zamknięty
DA08 Od dużej do małej motoryki - zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA09 Notowanie graficzne jako poszerzenie warsztatu metodycznego nauczyciela polonisty Nabór zamknięty
DA10 Czytanie popkultury Nabór zamknięty
DA11 Formy wypowiedzi i ich tworzenie w kontekście wymagań podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej oraz nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA12 Filmowe wyobrażenia wieku XIX Nabór zamknięty
DA13 Film jako narzędzie pracy na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
DA14 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole podstawowej Nabór zamknięty
DA15 Niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języków obcych w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA16 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego Nabór zamknięty
DA17 Europejskie Portfolio Językowe w praktyce szkolnej Nabór zamknięty
DA18 Kreatywny uczeń i nauczyciel, czyli narzędzia Design Thinking w edukacji przyrodniczej. Nabór zamknięty
DA19 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych Nabór zamknięty
DA20 Lekcje botaniki jako ciekawa przygoda cz.2 Nabór zamknięty
1 2