www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy doskonalące - doskonalenie przedmiotowe (DA)

DA07 Preorientacja zawodowa w przedszkolu i orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej - strategia pracy i propozycje działań Nabór otwarty
DA20 Lekcje botaniki jako ciekawa przygoda cz.2 Nabór otwarty
DA22 Modelowanie naukowe w klasie Nabór otwarty
DA24 Lekcje biologii w oparciu o działanie, odkrywanie, przeżywanie Nabór otwarty
DA26 Warsztat pracy skutecznego nauczyciela matematyki Nabór otwarty
DA30 Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy Nabór otwarty
DA33 Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na katechezie w ogólnodostępnej szkole podstawowej Nabór otwarty
DA34 Praca z dzieckiem autystycznym na katechezie w szkole podstawowej Nabór otwarty
DA01 Inspiracje muzyczne z wykorzystaniem metody Batti Strauss Nabór zamknięty
DA02 Lekcja wychowania fizycznego - warsztaty metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA03 Przez zabawę do umiejętności, czyli ćwiczymy sprawność rachunkową w klasach I-III Nabór zamknięty
DA04 Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej Nabór zamknięty
DA05 Łatwe zadanie – ilustrujemy opowiadanie Nabór zamknięty
DA06 Zrób to sam - projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych wspierających warsztat pracy nauczyciela Nabór zamknięty
DA08 Od dużej do małej motoryki - zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawności motoryczne dzieci Nabór zamknięty
DA09 Notowanie graficzne jako poszerzenie warsztatu metodycznego nauczyciela polonisty Nabór zamknięty
DA10 Czytanie popkultury Nabór zamknięty
DA11 Formy wypowiedzi i ich tworzenie w kontekście wymagań podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej oraz nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty
DA12 Filmowe wyobrażenia wieku XIX Nabór zamknięty
DA13 Film jako narzędzie pracy na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
1 2