www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Kursy kwalifikacyjne (A)

Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest równoważne dyplomowi studiów podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi uczelni oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Uwaga!
Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy.

  • Zainteresowani udziałem w kursach kwalifikacyjnych, oprócz zgłoszenia, winni przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów.
  • Istnieje możliwość zorganizowania innych kursów kwalifikacyjnych (według ramowych programów zatwierdzonych przez MEN) pod warunkiem zebrania się grupy osób zainteresowanych.
  • Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych prowadzone będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych oraz w czasie zimowej przerwy wakacyjnej.
  • Opłaty za kurs kwalifikacyjny można wnosić w dwóch ratach.

 

A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Nabór zamknięty
1