www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Kursy kwalifikacyjne (A)

Kursy kwalifikacyjne, realizowane przez Ośrodek, odbywają się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Dają one możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i przypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego jest równoważne dyplomowi studiów podyplomowych wyższych uczelni. Kadrę wykładowców stanowią pracownicy naukowi uczelni oraz specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Uwaga!
Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 20-osobowej grupy.

  • Zainteresowani udziałem w kursach kwalifikacyjnych, oprócz zgłoszenia, winni przedłożyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów.
  • Istnieje możliwość zorganizowania innych kursów kwalifikacyjnych (według ramowych programów zatwierdzonych przez MEN) pod warunkiem zebrania się grupy osób zainteresowanych.
  • Zajęcia na kursach kwalifikacyjnych prowadzone będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych oraz w czasie zimowej przerwy wakacyjnej.
  • Opłaty za kurs kwalifikacyjny można wnosić w dwóch ratach.

 

A1 Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Nabór otwarty
1