www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Uczymy się w zespole (UZ)

Uczenie się w zespole nauczycieli pracujących w jednej szkole/placówce pozwala na wypracowanie skutecznego działania w obszarze merytorycznym i metodycznym. Daje też dyrektorowi i nauczycielom szansę rzetelnej oceny obszarów do rozwoju własnej szkoły/placówki.

Propozycje szkoleń dla zespołów nauczycieli zostały pogrupowane wg wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych.

Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola. Można również zamówić własny temat. Dołożymy wszelkich starań by takie szkolenie było dopasowane do Państwa potrzeb i spełniło Państwa oczekiwania.

Informacje organizacyjne

  • Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem strony www najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem spotkania.
  • Proponowany przez dyrektora w zgłoszeniu termin szkolenia wymaga uzgodnień z konsultantem odpowiedzialnym za dany cykl szkoleń.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.
  • Odpłatność za jedną grupę szkoleniową wynosi 600 zł dla szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania ODN w Poznaniu. Dla pozostałych jednostek spoza rejonu cena jest ustalana indywidualnie.

Szczegółowych informacji udziela:

Dorota Mursztyn-Gorgoń,  e-mail: dorota.mursztyn@odnpoznan.pl, telefon: 618 584 772, 530 715 726

UZ00 Inny temat szkolenia Nabór zamknięty

Wymaganie 1.: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

UZ01 Konwencja o prawach dziecka w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ02 E-learning w praktyce szkolnej – indywidualizacja i wsparcie ucznia Nabór zamknięty
UZ03 Dyscyplina w klasie – uporządkowanie sposobów postępowania uczniów Nabór zamknięty

Wymaganie 2.: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Wymaganie 3.: Uczniowie są aktywni.

UZ04 Sztuka motywacji – jak obudzić w uczniach chęć działania? Nabór zamknięty
UZ05 Motywowanie uczniów do nauki- narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Nabór zamknięty
UZ06 Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z uczniem Nabór zamknięty
UZ07 Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych motywujących uczniów do nauki Nabór zamknięty
UZ08 Wykorzystanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne w pracy dydaktyczno -wychowawczej Nabór zamknięty
UZ09 Nowe technologie motywacją do aktywnego uczenia się Nabór zamknięty
UZ10 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce szkolnej Nabór zamknięty
UZ11 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Praktyczny poradnik wychowawcy Nabór zamknięty
UZ12 Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Norma i ekspresja pozanormatywna Nabór zamknięty
UZ13 Profilaktyka zagrożeń i zachowań ryzykownych Nabór zamknięty

Wymaganie 4.: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

UZ14 ABC mediacji - problematyka postępowania mediacyjnego w szkole Nabór zamknięty
UZ15 Kształcenie bezpiecznego zachowania w internecie - bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych Nabór zamknięty
UZ16 Agresja i przemoc w szkole. Co powinniśmy wiedzieć, aby skutecznie działać - profilaktyka i interwencja Nabór zamknięty

Wymaganie 5.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

UZ17 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór zamknięty
UZ18 Jak pracować z uczniem z doświadczeniem migracyjnym w szkole? Nabór zamknięty
UZ19 Rodzice i nauczyciele – rzecz o partnerskiej współpracy Nabór zamknięty
1 2