www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Warsztaty metodyczne (WR)

WR01 Egzamin ósmoklasisty - vademecum nauczyciela języka polskiego Nabór zamknięty
WR02 Aktywne uczenie się na lekcjach języka polskiego Nabór zamknięty
WR03 Jak mówić,aby nas słuchano, czyli sztuka wystąpień publicznych Nabór zamknięty
WR04 Po Poznaniu – filmowo, muzycznie i teatralnie Nabór zamknięty
WR05 Pokażmy uczniom nasze miasto. Potencjał edukacyjny Ostrowa Tumskiego i Śródki Nabór zamknięty
WR06 Jak przygotować uczniów do debaty oksfordzkiej Nabór zamknięty
WR07 Wykorzystanie metody projektu w nauczaniu historii Nabór zamknięty
WR08 Tablica interaktywna na lekcjach historii Nabór zamknięty
WR09 Małe ojczyzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jak popularyzować wiedzę o swoim regionie? Nabór zamknięty
WR10 Quest jako atrakcyjna forma wycieczki Nabór zamknięty
WR11 Gra miejska – możliwości jej wykorzystania w pracy dydaktycznej Nabór zamknięty
WR12 TIK i inne aktywizacje na lekcji języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nabór zamknięty
WR13 Nowatorska realizacja zadania maturalnego z języka obcego w Muzeum Narodowym Nabór zamknięty
WR14 Efektywne wykorzystanie technik zapamiętywania na lekcji języka angielskiego Nabór zamknięty
WR15 Metody aktywizujące na lekcji języka obcego wykorzystujące materiały autentyczne i nowe technologie Nabór zamknięty
WR16 Niemiecki po angielskim - niezbędnik metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego Nabór zamknięty
WR17 Muzyka i piosenki na lekcji języka niemieckiego Nabór zamknięty
WR18 Jak konstruować sprawdziany dla uczniów klas I-III? Nabór zamknięty
WR19 Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu Nabór zamknięty
WR20 Origami na lekcji matematyki (dla początkujących) Nabór zamknięty
1 2 3 4