www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

biologia

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Chobot - Kłodzińska Marzanna Szkoły Podstawowe miasto Poznań, powiat poznański, śremski, średzki, wrzesiński, gnieźnieński, obornicki, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, wolsztyński

tel. kom.: 505 582 421
doradca.chobot-klodzinska@odnpoznan.pl

DYŻUR:
poniedziałek  9.40 - 10.25
czwartek 12.30 - 13.15

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Poznań, ul. Jesionowa 14

Ziomek Renata Szkoły Ponadpodstawowe miasto Poznań, powiat poznański, śremski, średzki, wrzesiński, gnieźnieński, obornicki, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, wolsztyński

tel. kom.: 505 583 468
doradca.ziomek@odnpoznan.pl

DYŻUR:
poniedziałek  7.20 - 8.10
poniedziałek 13.10 - 13.50

Collegium Da Vinci, Akademickie Liceum Da Vinci przy SWPS i  Liceum Ogólnokształcące FLEX przy SWPS, Poznań, ul. T. Kutrzeby 10 (s. 237)
 

Chobot - Kłodzińska Marzanna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-11-26 17:00 Grywalizacja jako narzędzie dydaktyczne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych. ODN ul. Górecka 1 nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
2019-12-03 17:00 Grywalizacja. Jak uczyć ciekawie, nowocześnie i atrakcyjnie zgodnie z podstawa programową. Szkoła Podstawowa w Lednogórze Nauczyciele z SP w Lednogórze
2019-12-05 11:30 Lekcja otwarta: Na czym polega oddychanie organizmów? - lekcja prototypowania. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych
2019-12-18 17:00 Grywalizacja.Jak uczyć ciekawie, nowocześnie i atrakcyjnie, zgodnie z nową podstawą programową. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych
2020-01-08 17:00 Z powodu choroby spotkanie jest odwołane. Metody aktywizujące i techniki efektywnego uczenia się na lekcjach biologii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu nauczyciele biologii SP z Poznania
2020-01-10 17:00 Z powodu choroby spotkanie jest odwołane. Metody aktywizujące i techniki efektywnego ucznia się na lekcjach biologii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu nauczyciele biologii SP z powiatów: poznańki, śremski, średzki,wrzesiński, gnieźnieński
2020-01-13 17:00 Metody aktywizujące i techniki efektywnego ucznia się na lekcjach biologii. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Poznaniu nauczyciele biologii SP z powiatów: obornicki, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, wolsztyński
2020-01-15 15:30 Kurs: "Kreatywny uczeń i nauczyciel, czyli narzędzia Design Thinking w edukacji przyrodniczej". ODN ul. Górecka 1 nuczyciele przedmiotów przyrodniczych i wszyscy zainteresowani tematem

Ziomek Renata Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-23 15:30 DORADCA POLECA DA21 Wyposażenie nauczycieli w umiejętność doboru i adaptacji treści programowych w procesie nauczania – uczenia się na lekcji biologii w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. http://odnpoznan.pl/produkt,pl,doskonalenie-przedmiotowe,176.html ODN Górecka 1 Poznań rejestracja on-line nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
2019-10-30 16:00 K07 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. https://odnpoznan.pl/produkt,pl,nowa-podstawa-programowa,206.html ODN Górecka 1 Poznań rejestracja on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-11-04 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-11-18 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: MODELOWANIE PRZESTRZENI BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ OD MOLEKUŁY DO SUPRACZĄSTECZKI Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-11-21 17:00 Kompetencje rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-11-25 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: Pogłębianie wiedzy z zakresu różnorodności biologicznej oraz zjawisk i procesów biologicznych zachodzących na różnych poziomach organizacji życia. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-12-02 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: wykazywanie obecności składników chemicznych, organelli i ich udziału w reakcjach metabolicznych na poziomie molekularnym i cząsteczkowym. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-12-09 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: planowanie i wykonywanie eksperymentów, doświadczeń z użyciem nowoczesnych technik, weryfikowalnych hipotez. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-12-11 15:30 DORADCA POLECA WR41 Z eksperymentami chemicznymi i biologicznymi przez podstawę programową dla klas VII i VIII. https://odnpoznan.pl/produkt,pl,doskonalenie-przedmiotowe,173.html ODN Górecka 1 Poznań rejestracja on- line nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
2019-12-12 17:00 Autoewaluacja i ewaluacja lekcji biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2019-12-16 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: wykonywanie obserwacji i wnioskowanie matematyczne. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-01-09 17:00 Metody i techniki ćwiczenia koncentracji na lekcji biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-01-13 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym oraz substytutami małej skali. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-01-16 17:00 Narzędzia do opracowania programu nauczania. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-01-20 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE Wdrażanie treści biologicznych, chemicznych i matematycznych i wzmacniania nowoczesnych rozwiązań projektowych STEAMu i STEMu: opracowywanie wyników z zastosowaniem prostej statystyki (test T-studenta, ANOVA, Chi2. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-02-10 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE: Autoewaluacja i ewaluacja lekcji biologii - budowanie narzędzi pomiaru. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-02-19 15:30 DORADCA POLECA WR42 Z muzyką przez biologię. https://odnpoznan.pl/produkt,pl,doskonalenie-ponadprzedmiotowe,172.html termin może ulec zmianie ODN Górecka 1 Poznań rejestracja on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-02-20 17:00 Metody, techniki i ćwiczenia koncentracji: karty pracy dla ucznia zindywidualizowanego. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-02-27 17:00 Działania nauczyciela praktyka wykorzystującego e-nauczanie w dydaktyce biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-03-05 17:00 Dobór i adaptacja warunków i sposobów realizacji treści programowych w procesie nauczania biologii podstawowej i rozszerzonej. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-03-12 17:00 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-03-19 17:00 Dobór i adaptacja treści programowych w procesie nauczania na lekcji biologii na bazie Narzędzi w działaniu. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
2020-04-02 17:00 Wychowania do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-04-03 15:30 DORADCA POLECA WR40 Eksperymenty przyrodnicze na lekcjach i w ramach projektów. http://odnpoznan.pl/produkt,pl,warsztaty-metodyczne,174.html termin może ulec zmianie ODN Górecka 1 Poznań rejestracja on-line nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-04-16 17:00 Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej na lekcji biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-05-04 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE: Drukarka 3D i długopisy 3D w pracy warsztatowej na lekcji biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-05-07 17:00 Skuteczne zarządzanie swoim czasem i czasem pracy ucznia podczas realizacji podstawy programowej z biologii - rozszerzenie. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-05-14 17:00 Dobór i adaptacja warunków i sposobów realizacji treści programowych w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych z uwzględnieniem kompetencji matematycznych. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-05-21 17:00 Metoda projektowa STEM na lekcji biologii. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-06-04 17:00 Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego pod kątem kształcenia rozwijającego kreatywność, samodzielność i innowacyjność uczniów na lekcji biologii – twórczy uczeń. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-06-08 08:00 ZAJĘCIA OTWARTE: Autorskie programy projektowe z biologii zgodne z podstawą programową i uwzględniające semantykę nauk przyrodniczych. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-06-09 15:00 Doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach. termin może ulec zmianie Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
2020-06-18 15:00 Praca w sieci „Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych”. Collegium Da Vinci, Kutrzeby 10, Poznań, sala 238 nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych