www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

język polski

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Banasiewicz Jolanta Poznań

Szkoła Podstawowa nr 88, Poznań, ul. Swoboda 53

61 867 42 21
doradca.banasiewicz@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 11.45 - 12.30
wtorek 10.50 - 11.35

Gałązka-Kozłowska Agnieszka Powiat poznański

Zespół Szkół nr 1, Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5a

61 817 22 81
doradca.galazka-kozlowska@odnpoznan.pl

Dyżur:
wtorek 14.35 - 15.20
czwartek 11.55 -12.40

Kalemba-Borowczak Magdalena gmina Granowo

Szkoła Podstawowa, Granowo, ul. 3 Maja 1a

61 447 20 40
doradca.kalemba- borowczak@odnpoznan.pl

Dyżur:
wtorek  10.30 - 11.30
czwartek 11.40 - 12.40 (sala 39)

Kotłowski Grzegorz Poznań

VI Liceum Ogólnokształcace, Poznań, ul. Krakowska 17a

61 852 46 22
doradca.kotlowski@odnpoznan.pl

Dyżur:
wtorek 13.40 - 14.25
piątek 8.55 - 9.40

Krasuska Marzena Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe powiat poznański (SP), śremski (SP/PNP), średzki (SP/PNP), grodziski (SP/PNP)

tel. kom.: 505 582 657
doradca.krasuska@odnpoznan.pl

DYŻUR:
czwartek 10.45 - 11.30
czwartek 13.40 - 14.25

Szkoła Podstawowa, Pecna, ul. Główna 20
 

Piotrowska Grażyna Szkoły Podstawowe wrzesiński, gnieźnieński, obornicki, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski, wolsztyński

tel. kom.: 505 583 173
doradca.piotrowska@odnpoznan.pl

DYŻUR:
poniedziałek 9.45 - 10.30
wtorek 13.00 - 13.45

Szkoła Podstawowa nr 7, Gniezno, ul. Paczkowskiego 13
 

Piątas Grzegorz miasto i gmina Nowy Tomyśl

Szkoła Podstawowa nr 3, Nowy Tomyśl, os. Północ 25

61 442 10 61
doradca.piatas@odnpoznan.pl

Dyżur:
poniedziałek 10.55 - 11.40
piątek 12.50 - 13.35

Posieczek-Cierpiałek Renata Szkoły Ponadpodstawowe miasto Poznań, gnieźnieński, szamotulski, międzychodzki, nowotomyski

tel. kom.: 505 583 668
doradca.posieczek-cierpialek@odnpoznan.pl

DYŻUR:
wtorek 09.45 - 10.30
piątek 12.25 - 13.10

Zespół Szkół Budownictwa nr 1, Poznań, ul. Rybaki 17

Połeć Róża Szkoły Ponadpodstawowe miasto Poznań, wrzesiński, obornicki, wolsztyński

tel. kom.: 505 583 319
doradca.polec@odnpoznan.pl

DYŻUR:
środa 12.45 - 13.30
piątek  8.00 - 8.45

III Liceum Ogólnokształcące, Poznań, ul. Strzelecka 10

Banasiewicz Jolanta Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-16 16:00 K01 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. ODN w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2019-10-29 17:00 Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Awans zawodowy- wymiana doświadczeń. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2019-11-13 16:00 WR02 Aktywne uczenie się na lekcjach języka polskiego. Logowanie przez stronę ODN. ODN w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2019-12-03 17:00 Czym są picturebooki i jak je wykorzystać na lekcjach języka polskiego? Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2019-12-19 09:50 Lekcja otwarta: Z jakimi problemami mierzy się współczesny świat? Lekcja z wykorzystaniem picturebooka "Przybysz" Shaun Tan`a. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-01-09 09:50 Lekcja otwarta: Nauka poprzez zabawę- powtórzenie poznanych wiadomości z wykorzystaniem gier interaktywnych. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-02-11 17:00 Jak rozwijać kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe uczniów? Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-02-27 09:50 Lekcja otwarta z rejestracją: Rozwijamy wyobraźnię z kostkami Story Cubes. Logowanie przez stronę ODN. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-03-09 18:00 Wielokulturowa szkoła.Spotkanie konsultacyjne nauczycieli szkół podstawowych z rejonu ( Ogrody, Jeżyce,Grunwald, Łazarz, Stare Miasto, Wilda). Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-04-28 17:00 Zindywidualizowanie czy obniżenie wymagań? Praktyczne wskazówki w pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-05-07 09:50 Lekcja otwarta: Perswazja i manipulacja w reklamie.Lekcja z wykorzystaniem metod aktywizujących. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
2020-06-02 17:00 Jak wykorzystać metodę projektu w pracy polonisty? Wymiana doświadczeń. Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Gałązka-Kozłowska Agnieszka Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-30 16:30 Analiza wyników pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. Konferencja inauguracyjna. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych.
2019-11-26 12:45 Kim jest człowiek z La Manchy? Lekcja otwarta. Metody aktywizujące i elementy oceniana kształtującego na lekcji języka polskiego. Kształcenie pod kątem umiejętności maturalnych. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2019-12-06 10:00 Jak napisać dobre streszczenie? Dwugodzinna lekcja otwarta z zastosowaniem wybranych elementów oceniania kształtującego, prezentująca techniki motywowania uczniów do skutecznej pracy podczas zajęć. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2019-12-11 16:30 Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Przedstawienie nauczycielom głównych założeń wynikających z nowych przepisów prawa oświatowego. Konferencja. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2020-01-14 15:30 Jak skonstruować autorski program nauczania? Konsultacje zbiorowe. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2020-01-22 16:30 Bądź kreatywny. Zaskocz ucznia! Warsztaty na temat tworzenia nowoczesnych, kreatywnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2020-02-12 16:30 Filmowe impresje na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze, czyli jak efektywnie wykorzystać fragment filmowy podczas zajęć. Warsztaty. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nauczyciele języka polskiego
2020-02-25 12:45 Lekcja otwarta. Metody aktywizujące na lekcji języka polskiego. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nauczyciele języka polskiego
2020-03-11 10:00 Nauczyciel w roli "motywatora". Wskazanie nauczycielom metod i technik wspomagających ich pracę w zakresie motywowania ucznia. Warsztaty i konferencja. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2020-03-25 16:30 Co nowego, co starego w nowej podstawie programowej? Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-04-24 12:45 Lekcja w plenerze. Zaprezentowanie nietypowych metod pracy z tekstem kultury na lekcji języka polskiego. Poznań - Cytadela zainteresowani nauczyciele
2020-05-13 16:30 Czy "Czarny kwadrat na białym tle" jest dziełem pozbawionym sensu? Dlaczego puszka z zupą stała się dziełem sztuki? Warsztaty dotyczące tego, jak rozmawiać z młodzieżą na temat sztuki współczesnej. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele
2020-06-03 16:30 Informacja zwrotna a diagnozowanie potrzeb ucznia. Wymiana doświadczeń - podsumowanie spotkań metodycznych. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu zainteresowani nauczyciele

Kalemba-Borowczak Magdalena Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-16 16:00 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. ODN w Poznaniu Nauczyciele szkół podstawowych
2019-10-22 07:50 Lekcja otwarta: Tworzymy opowiadanie twórcze. Wykorzystanie metod aktywizujących. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2019-11-14 16:00 Propozycje zajęć pozalekcyjnych – wykorzystanie TIK w pracy z uczniem o SPE. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2019-12-10 16:00 Jak pomóc uczniowi wyzwolić w sobie kreatywność? Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2019-12-12 09:40 Lekcja otwarta: Wykorzystanie platform on-line w aktywizowaniu uczniów ze SPE. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-01-09 16:00 Ocenianie kształtujące - ocenianiem wspomagającym ucznia. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-02-04 07:50 Lekcja otwarta –wykorzystanie aplikacji internetowych do tworzenia fiszek, plakatów, krótkich form wypowiedzi. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-02-13 16:00 Propozycje metodyczne wspomagające nauczyciela języka polskiego w realizacji podstawy programowej.Praca w sieci. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-03-05 16:00 Warsztaty: Wartości wychowawcze i edukacyjne metody projektu. Przykłady dobrych praktyk. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-04-02 09:40 Lekcja otwarta: Ortografia wciąż ważna. Wykorzystanie aplikacji internetowych do utrwalania zasad ortograficznych. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-04-09 16:00 Przygotowanie Szkolnego Konkursu Czytelniczego. Dobór tekstów,wymiana doświadczeń. Biblioteka Publiczna w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-05-05 16:00 Propozycje nowatorskich form pracy na lekcjach języka polskiego, np. projekt „ Uczniowie listy piszą”. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-05-12 07:50 Lekcja otwarta:Wykorzystanie platformy e-podręczniki, http: ortograf.pl, podczas lekcji języka polskiego. Ćwiczenia interaktywne utrwalające poprawną pisownię. Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych
2020-06-02 16:00 Jak zadbać o bezpieczeństwo w Internecie? Szkoła Podstawowa w Granowie Nauczyciele szkół podstawowych

Kotłowski Grzegorz Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-29 14:35 Lekcja otwarta. Myślenie wizualne jako narzędzie pracy z tekstem Tarcza Achillesa Homer "Iliada". VI L.O. w Poznaniu ul. Krakowska 17a nauczyciele języka polskiego
2019-11-05 14:35 Lekcja otwarta. Ks. Hioba unde malum? Jak odpowiedzieć na zło? Czytanie głębokie, czytanie kontekstowe - metody interpretacji tekstu. VI L.O. w Poznaniu ul. Krakowska 17a nauczyciele języka polskiego
2019-11-26 17:00 Monomit, myślenie wizualne, plakat, debata, edukatorium - metody aktywizujące na lekcjach polskiego. Warsztaty. VI L.O. w Poznaniu ul. Krakowska 17a nauczyciele języka polskiego
2019-12-03 17:00 Poezja. Jak przygotować i napisać dobrą analizę. Warsztaty. VI L.O. w Poznaniu ul. Krakowska 17a nauczyciele języka polskiego
2019-12-10 17:00 Warsztaty. Jak nauczyć pisania rozprawki i innych wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym. VI L.O. w Poznaniu ul. Krakowska 17a nauczyciele języka polskiego

Krasuska Marzena Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-12-10 13:30 Wykorzystanie TIK na lekcjach języka polskiego. Lekcja otwarta. Zespół Szkół w Krośnie nauczyciele poloniści
2019-12-11 08:00 Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach języka polskiego. Lekcja otwarta Szkoła Podstawowa w Pecnej nauczyciele poloniści
2019-12-16 13:30 Z ortografią za pan brat - wykorzystanie aplikacji internetowych do utrwalania zasad ortografii. Lekcja otwarta. Zespół Szkół w Krośnie nauczyciele poloniści
2020-01-08 15:15 Awans zawodowy nauczyciela okiem eksperta.Konferencja Zespół Szkół w Krośnie nauczyciele stażyści
2020-01-10 08:00 Lektury jak malowane, czyli wizualizacja na lekcjach języka polskiego. Lekcja otwarta Szkoła Podstawowa w Pecnej nauczyciele poloniści
2020-01-16 16:00 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły. Szkoła Podstawowa w Pecnej nauczyciele poloniści
2020-01-20 10:30 Jak napisać rozprawkę?Lekcja otwarta Zespół Szkół w Krośnie nauczyciele poloniści

Piotrowska Grażyna Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-11-08 12:50 Dyktando biegane-lekcja otwarta. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-11-12 11:45 Czego pragnie i o czym marzy deszczyk?-lekcja otwarta Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-11-18 08:50 Język się zmienia- lekcja otwarta. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-11-21 16:30 Wnioski po egzaminie ósmoklasisty-warsztaty. Gniezno,ul. Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-11-25 10:30 Mówię, więc jestem-lekcja otwarta. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-11-27 14:00 Złapani w sieć-warsztaty. Trzemeszno nauczyciele szkłół podstawowych
2019-12-05 13:35 Spotkanie z mistrzem słowa-Janem Kochanowskim-lekcja otwarta. Gniezno,ul. Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-12-05 15:00 Wnioski z egzaminu ósmoklasisty- warsztaty Gniezno, Szkoła Podstawowa nr 7 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-12-11 13:00 Nauczyciele w sieci współpracy-konsultacje zbiorowe. ODN Poznań nauczciele powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego
2019-12-13 12:40 W świecie językowych wynalazków-lekcja doradcy. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2019-12-19 13:40 Opowieść o legendarnej władczyni Wandzie- lekcja otwarta. Gniezno,ul. Paczkowskiego13 nauczyciele szkłół podstawowych
2020-01-07 10:40 J.R.R. Tolkien -twórca hobbitów-lekcja doradcy. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczciele powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego
2020-01-13 10:40 Przestrzeń magiczna w powieści J.R.R. Tolkiena-lekcja doradcy. Gniezno, ul.Paczkowskiego13 nauczciele powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego
2020-01-15 14:30 Zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Szkoła Podstawowa w Żydowie nauczyciele szkłół podstawowych powiatu gnieźnieńskiego
2020-01-20 08:00 Ludowe prawdy moralne w II cz. "Dziadów"- lekcja doradcy. Gniezno, Szkoła Podsatwowa nr 7 nauczyciele szkłół podstawowych

Piątas Grzegorz Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-09-16 12:50 Tworzymy zasady kulturalnego i bezpiecznego korzystania z Sieci - lekcja doradcy Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, sala 204 Nauczyciele szkół podstawowych
2019-10-10 16:00 Zmiany w przepisach prawa oświatowego Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, sala 204 Nauczyciele szkół podstawowych
2019-11-06 16:00 Jak przygotować ucznia do WKJP? Omówienie zmian w regulaminie Konkursu Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, sala 204 Nauczyciele szkół podstawowych
2019-12-18 16:00 Wykorzystanie narzędzi Notebook 19 do przygotowania i prowadzenia zajęć w szkole podstawowej Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, sala 204 Nauczyciele szkół podstawowych
2020-01-09 09:50 Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju – lekcja doradcy Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu, sala 204 Nauczyciele szkół podstawowych

Posieczek-Cierpiałek Renata Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-12-03 18:00 Spotkanie w sieci (czat): Współpraca nauczycieli w sieci w roku szkolnym 2019/2020 Platforma ODN-u nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2019-12-09 10:40 Po co nam umiejętność streszczania? - dwugodzinna lekcja otwarta doradcy oraz konsultacja metodyczna. ZSB nr 1 w Poznaniu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2019-12-10 18:00 Spotkanie w sieci (czat): Jak rozwijać kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno - komunikcyjnych w realizacji podstawy programowej język polski? Platforma ODN-u nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2019-12-13 16:30 Co to znaczy interpretować tekst? Najważniejsze koncepcje hermeneutyczne XX wieku. Interpretacja tekstu kultury w kontekście wymagań nowej matury - konferencja. III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10 nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-10 15:30 Debaty i dyskusje, które najlepiej mogą sprawdzić się w szkole. (cz.1) ZSB nr 1 w Poznaniu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-14 12:20 Po co nam umiejętność streszczania? - dwugodzinna lekcja otwarta doradcy oraz konsultacja metodyczna ZSB nr 1 w Poznaniu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-17 15:30 Debaty i dyskusje, które najlepiej mogą sprawdzić się w szkole. (cz.2) ZSB nr 1 w Poznaniu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-21 08:00 Metody i formy pracy z filmem na lekcjach języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej z wykorzystaniem pakietu "Filmoteki Szkolnej" - dwugodzinna lekcja otwarta doradcy oraz konsultacja metodyczna. ZSB nr 1 w Poznaniu nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Połeć Róża Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-12-13 16:30 Co to znaczy interpretować tekst? Najważniejsze koncepcje hermeneutyczne XX wieku. Interpretacja tekstu kultury w kontekście wymagań nowej matury - konferencja. III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10 nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2019-12-18 11:40 Jak rozwijać myślenie krytyczne w pracy z uczniami na lekcjach języka polskiego? (lekcja otwarta) III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10 nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-16 10:45 Wykorzystanie badań z zakresu neuroedukacji do pracy z uczniem. (dwugodzinna lekcja otwarta) III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10 nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
2020-01-23 15:45 Metody i formy pracy na lekcji wspierające kształcenie i samorozwój ucznia. III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10 nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych