www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

edukacja dla bezpieczeństwa

Doradca Rejon Szkoła bazowa
Nowak Marek Poznań

Zespół Szkół Komunikacji, Poznań, ul. Fredry 13

61 852 06 42
doradca.mareknowak@odnpoznan.pl

Dyżur:
czwartek 8.50 - 9.35 (Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13, pokój nr 39)
piątek 13.20 - 14.05 (Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul.Bukowska 53, pokój nauczycielski)

Nowak Marek Terminarz do druku  

Data Godzina Temat Miejsce Adresat
2019-10-02 16:00 Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020: „Zmiany w przepisach prawa oświatowego, w tym w podstawach programowych EDB w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, w pracy i działaniu nauczycieli EDB. Wymiana doświadczeń poprzez sieci współpracy i samokształcenia” – zasady współpracy" Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, Poznań ul. Fredry 13, sala nr 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych Poznania
2019-10-30 16:00 Warsztaty: "Wykorzystanie e-podręcznika i filmów poglądowych na lekcjach EDB w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej po ósmej klasie" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Nauczyciele EDB szkół ponad- podstawowych uczących EDB po ósmej klasie
2019-10-31 08:00 Lekcja otwarta na temat: „Jakie istnieją i czym charakteryzują się służby ratownicze? Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika”. Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry 13, sala nr 34 Chętni nauczyciele
2019-11-14 15:00 DORADCA METODYCZNY POLECA: KURS DA 30 „Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy” Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Poznań, ul. Rycerska 10 Chętni nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponad- podstawowych
2019-11-27 16:00 Warsztaty: "Realizacja podstawy programowej z EDB w klasie pierwszej po szkole podstawowej od roku szkolnego 2019/2020" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Nauczyciele EDB szkół ponad- podstawowych uczących EDB po ósmej klasie
2019-12-04 00:00 DORADCA METODYCZNY POLECA: IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”. Toruń Chętni nauczyciele
2019-12-04 15:30 DORADCA METODYCZNY POLECA kurs WR67 Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? ODN - Poznań, ul. ul. Górecka 1 Chętni nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2019-12-18 16:00 Warsztaty: "Lekcje EDB jako przykład wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizacja na wybranych tematach lekcji" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Nauczyciele EDB szkół ponad- podstawowych uczących EDB po ósmej klasie
2020-01-09 08:00 Lekcja otwarta na temat: „Na czym polegają zagrożenia naszego zdrowia i życia? Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika” Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry 13, sala nr 34 Chętni nauczyciele
2020-01-15 16:00 Warsztaty "Podręczniki do edukacji dla bezpieczeństwa bez uprzedzeń i dyskryminacji oraz wykorzystanie zasobów lokalnych i regionalnych w realizacji podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Chętni nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2020-03-25 16:00 Warsztaty: "Ćwiczenia integrujące grupę klasową jako niezbędny element pracy nauczyciela EDB. Kontrakt grupowy jako przykład tworzenia zasad dobrej współpracy na lekcjach EDB" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Chętni nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2020-03-30 00:00 Lekcja otwarta na temat: „Dlaczego i w jaki sposób należy dbać o swoje zdrowie? Podsumowanie projektu”. Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Bukowska 63, sala nr 205 Chętni nauczyciele
2020-04-29 16:00 Warsztaty: "Lekcje edukacji dla bezpieczeństwa napisane pieśniami i piosenkami. Pieśni i piosenki historyczno-patriotyczne jako przykład realizacji kierunków polityki oświatowej w zakresie wychowania do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 hętni nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2020-05-27 16:00 Warsztaty: "Bezpieczeństwo w różnych aspektach (antyterrorystyczne, cyberprzestrzeni, przeciwpożarowe i publiczne - jak prowadzić lekcje z tego zakresu" Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry, sala 33 Nauczyciele EDB szkół podstawowych i ponadpodstawowych
2020-05-29 00:00 Lekcja otwarta na temat: „Komu służy międzynarodowe prawo humanitarne? Lekcja z wykorzystaniem e-podręcznika”. Zespół Szkół Komunikacji, Poznań ul. Fredry 13, sala nr 33 Chętni nauczyciele