www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/2020 « powrót

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/2020

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 2019/20 

Zapraszamy nauczycieli klas drugich do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej „Od grosika do złotówki”.

Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Finansów.


Cele programu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Opis funkcjonowania programu

Program adresowany jest do uczniów klas drugich szkoły podstawowej, którzy kontynuują działania w klasie trzeciej, ich rodziców i nauczycieli. Realizowany jest w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” działania umożliwiają rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie praktycznych umiejętności
w atrakcyjnej, opartej na zabawie atmosferze. Uczniowie zyskują możliwość podejmowania zadań o różnym stopniu trudności, których celem jest stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz zachęcanie do osiągania zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie
„Od grosika do złotówki”, obejmują wszystkie edukacje, tym samym umożliwiają nauczycielowi  włączenie projektu w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowano 2 scenariusze zajęć na każdy miesiąc oraz bardzo bogatą bazę pomysłów do dowolnej realizacji przez nauczyciela.


Koncepcja programu opiera się na założeniu, iż uczniowie w czasie 10 miesięcy odbywają bezpieczną podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów dokumentuje realizację poszczególnych zadań w kartach pracy, tworząc tzw. „Dziennik podróży”.

Nauczyciel otrzymuje zestaw materiałów dydaktycznych oraz Przewodnik zawierający szczegółowo opracowane scenariusze zajęć i materiały wspierające. Wszystkie materiały dla ucznia i jego rodziców oraz nauczyciela są bezpłatne.

Wdrażanie programu umożliwia wspólne działania rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak ważne są pieniądze w życiu rodziny”. W trakcie podróży jest też czas,
w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej.

Podczas wdrażania programu rodzice/opiekunowie będą mogli pogłębić umiejętność tego, jak uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, jak kształtować u nich umiejętność unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa lub wzywania pomocy w chwili zagrożenia.

Najistotniejsze umiejętności nabyte przez uczniów podczas realizacji programu

Uczeń:

 • rozwinie umiejętność racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz zwiększy swoją wiedzę na temat bezpiecznego ich przechowywania,
 • pozna znaczenie pojęć: moneta, banknot, nominał, bilon, awers i rewers, mennica, emisja, dług, lokata, karta płatnicza, konto, debet, inwestor, bankowiec, lokata, bankomat, kredyt, saldo, obligacja, podatki, gotówka,
 • pozna wartość i potrzebę pracy oraz  wartość nabywczą pieniędzy,
 • zapozna się ze sposobami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • pozna pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, ochrona środowiska, oszczędzanie przyrody, oszczędzanie domowego budżetu, bogactwo, skarby,
 • utrwali wiedzę dotyczącą wpływu reklamy na zachowanie konsumenta,
 • utrwali wiedzę i umiejętność bezpiecznego zachowania się wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Rodzice

 • podejmą rozmowy z dziećmi z zakresu gospodarowania finansami i bezpiecznych zachowań,
 • poznają sposoby kształtowania u dzieci umiejętności związanych z bezpieczeństwem i gospodarowaniem finansami.

Nauczyciele

 • włączą do zajęć dydaktycznych prowadzonych w klasie II i III zagadnienia z zakresu edukacji finansowej i bezpiecznych zachowań z wykorzystaniem pakietu dydaktycznego opracowanego do projektu „Od grosika do złotówki”.

Nauczyciele dokumentują realizację projektu poprzez zapis realizowanej tematyki w swoim dzienniku lekcyjnym. Nie jest wymagana żadna dodatkowa sprawozdawczość.

Harmonogram projektu:

czerwiec  2019 – nabór uczestników projektu (nauczyciele klas drugich w roku szkolnym 2019/20), liczba miejsc jest ograniczona),

październik – listopad 2019 – szkolenie nauczycieli (5 godz.),

grudzień 2019, styczeń - czerwiec 2020, wrzesień - grudzień 2020 – wdrażanie projektu.

Jest to partnerski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz PZU PomocToMoc.

Więcej informacji na stronie projektu http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl

 

Bogusława Rajska

koordynator ogólnopolski projektu

Urszula Wittchen

Regionalny koordynator projektu

Od grosika do złotówki

Nauczyciel konsultant

tel. 61 85 84 732, 508-381-786

mail: urszula.wittchen@odnpoznan.pl