www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Wojewódzki Konkurs Matematyczny i Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego - stopnień wojewódzki:

Zgodnie z § 46 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów sprawdzona i oceniona praca konkursowa może być udostępniona rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) do jednokrotnego wglądu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z przewodniczącą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Romą Mazurek, tel.  661791714 (w godzinach 8.00-18.00)


Miejsce przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego dla uczniów szkół podstawowych

Miejsce przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Stopień rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Ze względów organizacyjnych prosimy uczestników o przybycie na konkurs o godzinie 9.15
Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

Uczestnicy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego mogą korzystać z własnych przyborów geometrycznych: linijki, ekierki, cyrkla i kątomierza.

Przewodnicząca Wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego
Magdalena Kalemba-Borowczak
nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Granowie       
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 62-066 Granowo,         
sekretariat: tel. 61 44 72 040 (694633081)
e-mail: doradca.kalemba-borowczak@odnpoznan.pl

Przewodnicząca Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego
Roma Mazurek
nauczyciel Szkoły Podstawowej  nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie
ul. Konopnickiej 1
64-200 Wolsztyn
tel.: 683473557 (po godzinie 15.00 tel.: 606678071)
e-mail: r.mazu@wp.pl

Testy konkursów przedmiotowych do pobrania

Regulaminy

 

Kontakt:

Koordynator Wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego
Alina Janiszewska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl

Koordynator Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego
Renata Toboła
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
tel. 508-381-877
e-mail: renata.tobola@odnpoznan.pl