www.odnpoznan.pl ustaw jako strone startowa Ustaw jako stronę startową pomoc Pomoc szybki kontakt Szybki kontakt koszyk zamowien Zamówienia (0)
certyfikaty i nagrody certyfikat iso akredytacja

Materiały do pracy on-line

Kierunki polityki oświatowej państwa

reforma edukacji

cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

www.cyfrowalekcja.pl

czas zawodowców

kongres EDUTEC

Powstanie Wielkopoplskie 1918/1919 Pamiętamy!

materiały dla dyrektora szkoły, placówki

konkursy

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Medioteka Języka Niemieckiego

WLIN

Twoje dane Twoja sprawa

Polityka prywatności

zamow newsletter

Prawo administracyjne w pracy dyrektora szkoły

Publikacja dotyczy aktów prawnych wydawanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Zawiera przykłady i służy jako podręczna pomoc w toku dochodzenia do rozstrzygnięć administracyjnych w konkretnych sprawach oświatowych. Ułatwia prawidłowe sprecyzowanie zarzutów i sformułowanie uzasadnienia decyzji.

E-book dostępny w formatach:

Marek Rozenbajgier – radca prawny, absolwent pedagogiki specjalnej i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel, wykładowca, były radny oraz radca prawny Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Prowadzi kancelarię specjalizującą się w prawie oświatowym. Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Prawa Oświatowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.