www.odnpoznan.pl Ustaw jako stronę startową Pomoc Szybki kontakt Zamówienia (0)
certyfikaty_i_nagrody iso akredytacja

zamow news

Publikacje przygotowane w ODN

Lekcje etyki w szkole: gimnazjum

[autorzy: Joanna Maria Chrzanowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Paweł Mroczkiewicz, Katarzyna Myrcik]. Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015. - 130 s. : il. ; 21 cm.  ISBN: 978-83-62475-12-4

Spis treści

 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Opis metod
 • Podstawowe pojęcia etyki
 • Samowychowanie drogą do rozwoju
 • Czy podarunki zawsze są przemyślane?
 • Czym sumienie jest dla ludzi?
 • „Takich dwóch, jak nas trzech, to nie ma ani jednego”, Alan Alexander Milne
 • Czym jest cnota?
 • „Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru”, Antoine de Saint-Exupéry
 • „Być człowiekiem znaczy mieć utopie”, Paul Tillich
 • Fenomen Anny Frank
 • Trzy religie – jeden konflikt
 • Dlaczego ludzie wierzą?
 • Różne oblicza religii
 • Banalność zła
 • Człowieku, kim TY jesteś?
 • Płeć kulturowa a płeć biologiczna
 • „Kobieta to tylko żebro Adama?”, Stanisław Jerzy Lec
 • Prywatne/publiczne a światopogląd
 • „Źródłem wszystkich naszych bied jest porównywanie”, Soren Kierkegaard
 • Czy to jest jeszcze sztuka?
 • „Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo”, Wolter
 • Biogramy autorów

academicon.pl/lekcje-etyki-w-szkole-gimnazjum/

Recenzje
Poniższy zbiór dwudziestu scenariuszy do lekcji etyki został opracowany przez praktyków, którzy – korzystając z własnego doświadczenia – przedstawiają swoje pomysły na lekcje, powiązane z celami kształcenia: refleksyjną postawą wobec człowieka, rozpoznawaniem podstawowych wartości oraz podejmowaniem odpowiedzialności za siebie i innych. Wśród propozycji zajęć można odnaleźć między innymi tematy o samorealizacji, sumieniu, przyjaźni, obowiązku, pracy, człowieku. […] Prezentowana pozycja jest pierwszą tak kompleksową pomocą dydaktyczną do nauczania etyki na poziomie gimnazjum, która chce zaproponować treści do namysłu i refleksji etycznej nad problemami obecnymi w świecie człowieka. […] Głównym przesłaniem scenariuszy lekcji etyki, naznaczonych potrzebą zmian, jest propozycja odejścia od nauczania gotowej wiedzy w stronę próby nauczania podstawowej umiejętności, jaką jest krytyczne myślenie.
Z przedmowy Pawła Mroczkiewicza

Kierunek - wartości : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki

/ redaktor prowadząca Alina Płaziak-Janiszewska ; [redakcja Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak, Zofia Drossel-Jórdeczka ; konsultacje merytoryczne Alicja Skrzypczak]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. - 149, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.  ISBN: 978-83-7092-168-2

Recenzje
Autorzy scenariuszy szukają życiowego kompromisu pomiędzy znaczeniami, m.in. takich terminów, jak sprawiedliwość, wspólnota czy poświęcenie. Chcą dotrzeć op procesów przyswajania przez młodzież wartości. dlatego podają liczne przykłady pytań filozoficznych, które prowokują dyskusję i inicjują w młodym człowieku myślenie krytyczne, bo nieidące śladami obowiązujących stereotypów oraz otwarte zarazem na swoje wersje alternatywne, a nawet antynomiczne. (…) Zbiór scenariuszy ,,Kierunek – Wartości” jest przydatną pozycją dla edukatorów dążących do wskazania swoim uczniom drogi do osiągania świadomości etycznej poprzez edukację praktyczną.
Prof. Dr hab. Roman Kubicki - dyrektor Instytutu IF UAM

Przedłożone scenariusze lekcji podpowiadają, jak kształcić refleksję wrażliwą, krytyczną i zaangażowaną w dialog z innymi. Traktuje się tu etykę nie jako przekaz arbitralnych treści, lecz przestrzeń wykorzystywaną przez nauczyciela do kształcenia kompetencji, które pozwolą uczniom prowadzić rozumny namysł nad wartościami i samodzielnie podejmować decyzje w oparciu o to, co postrzega się jako ważne i wartościowe. Oprócz walorów dydaktycznych zebranego materiału, które sa nie do przecenienia w sytuacji, gdy  na rynku edukacyjnym wciąż mało podręcznikowych wskazówek dla nauczycieli etyki, książka jest głosem w dyskusji nad sensem etyki jako przedmiotu szkolnego. Etyka powinna być obecna w szkole, gdyż jest elementem edukacji moralno-dyskursywnej.

Dr hab. Anna Malitowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filozofii, Zakład Etyki

 

książka do pobrania

Kierunek - dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki

/ [redakcja Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Alicja Fryda-Trafny, Karolina Gruchalska-Matuszak, Małgorzata Hypś-Wolińska, Aleksandra Lewandowska, Agata Maćkowiak, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Krystyna Zalisz-Kaczmarek]. Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. - 162, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.   ISBN: 978-83-927154-9-8

Recenzje

Książkę ,,Kierunek – Dialog” tworzą warsztaty, które mają ułatwić nauczycielom prowadzenie lekcji uczących uczniów trudnej sztuki dialogu. Nie mam wątpliwości, że w świat dialogu trzeba wprowadzać jak najwcześniej – propagować go w wieku przedszkolnym, a na dalszych etapach szkolnej edukacji pokazywać jego dobrą moc. Dialogu potrzebujemy zarówno w życiu prywatnym, jak i w przestrzeni publicznej, zakłada to bowiem funkcjonowanie każdej, zdrowej – to znaczy żyjącej w sposób demokratycznej – społeczności.
Prof. Zw. Dr hab. Roman Kubicki
Dyrektor Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu

Dwa najważniejsze pojęcia książki to ,,wartość” i ,,dialog”. Są to jednocześnie dwa najważniejsze cele, które można osiągnąć na lekcjach z wykorzystaniem zaproponowanych scenariuszy. Prezentowane materiały dydaktyczne koncentrują się na kształceniu zdolności wydawania ocen i prezentowania ich w dyskusji z innymi. W myśleniu wartościującym chodzi zarówno o przyznawanie wartości konkretnym rzeczom, jak i nastawieniom, sposobom zachowania, osobistym cechom, społecznym ideałom. Dzieci ćwiczą wybór pośród alternatyw, uczą się mówić o uczuciach towarzyszącym określonym decyzjom, potwierdzać swój wybór na drodze argumentacji, potwierdzać swój wybór na drodze argumentacji i dyskusji.
Warto zachęcić do lektury książki nauczycieli innych przedmiotów niż etyka. Bo czyż nie idzie w edukacji ostatecznie o kształcenie wrażliwego i refleksyjnego  obywatela, który potrafi sprawnie poruszać się w przestrzeni społecznej?
dr hab. Anna Malitowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii, Zakład Etyki


Kontakt:
Alina Janiszewska
nauczyciel konsultant ODN w Poznaniu
alina.janiszewska@odnpoznan.pl